Nový CD album Musica Tyrnaviensis

Nový CD album Musica Tyrnaviensis

S radosťou sa chceme pochváliť novým CD albumom Musica Tyrnaviensis, ktorý je druhým počinom v novej edícii UMA (Urbs Musicum Archivum). Vychutnajte si krásu pôvodných skladieb z Trnavy!

 

Idea edície nahrávok Urbs Musicum Archivum (UMA), v ktorej vám chceme postupne predstaviť históriu hudobného života v slovenských mestách, dozrievala počas tridsiatich rokov môjho prehlbujúceho sa vzťahu so starou hudbou. Kedysi pred rokmi sme v dome profesora Jána (Hansiho) Albrechta s priateľmi a neskôr kolegami zo súboru Musica aeterna s nadšením prehrávali rad za radom všetky noty z Hansiho skrine, diela známe i neznáme, medzi nimi aj skladby viažuce sa k našej histórii. Vtedy som ešte netušil, ako veľmi ma tieto neznáme zbierky a zabudnutí skladatelia začnú priťahovať; keď sa dnes pozriem na nahrávky Solamente naturali, musím skonštatovať, že väčšina z nich oživuje diela spojené s naším kultúrnym priestorom.

Mám nádej a spásu…

Mám nádej a spásu… pocta Jele Krčméry-Vrteľovej a Miroslavovi Cipárovi.
Koncert sa uskutoční v Bratislave v Novom evanjelickom kostole,
v piatok 24. júna o 18. hod.
Vstup je voľný. Srdečne pozývame.

Solamente Naturali koncert 8. júna 2022 – foto

V Bratislave v Moyzesovej sieni sa 8. júna o 18.00 hod. konal koncert Solamente Naturali. Na koncerte sme hrali skladby z najnovších CD albumov Musica Tyrnaviensis a Musica Hradekiensis. CD sme odprezentovali v spolupráci s Fakultou muzikológie a Hudobným múzeom SNM. Obe CD patria do našej edície UMA – Urbs Musicum Archivum.

Staré rómske nôty v Sirku

V malom starom  kostolíku malebnej dedinky Sirk na Gemeri sa rozliehal radostný džavot a tlieskanie slávnostne oblečených detí z blízkej rómskej osady Šrobárka, ktorí takto spontánne  reagovali na najstaršie zapísané rómske piesne v našich zbierkach z 18.storočia. V rámci projektu One Music Mishko Palko hrajúci na šalmaji, stolovom cimbale a píšťaľkach  a Miloš Valent na barokových husliach po počiatočnom ostychu roztlieskali deti, z ktorých niektoré  spontánne začali spievať piesne známe v celej osade. Predstavenie sa uskutočnilo v rámci krstu detí s pani farárkou A. Polckovou.