Melódie poletovali na SOŠ v Bratislave

Melódie poletovali na SOŠ v Bratislave

Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, v Bratislave privítala vo svojich priestoroch členov Solamente naturali v rámci koncertov One music pre stredné odborné školy.

Koncert vážnej hudby sa v škole konal po prvý raz. Koncert s názvom „ Melódie poletujú“ priniesol starú tristoročnú hudbu, ale i melódie súčasného skladateľa Daniela Mateja.

Miloš Valent (husle) svojím slovom pootvoril študentkám a ich pedagógom nepoznaný svet starej hudby. Ďalší členovia súboru Jan Rokyta (cimbal, píšťalky), Jan Kružliak (husle, zlobcoky, elektrické husle), Peter Vrbinčík (viola, zlobcoky) a Jan Prevozník (violone) predviedli staré hudobné nástroje, ktoré prítomní doposiaľ nepočuli. Tento neobyčajný koncert chytil prítomných tak za srdce, že si to určite ešte radi zopakujeme.

Viac na Facebooku.

Workshop o starej hudbe pre žiakov v Lozorne

Workshop o starej hudbe pre žiakov v Lozorne

Popoludnie 3. mája 2023 sme sa po skvelom nácvikovom dni v Centre kultúry v Lozorne stretli so žiakmi a rodičmi miestnej Súkromnej základnej umeleckej školy a s ďalšou laickou i odbornou verejnosťou na workshope o starej hudbe 18.storočia.

Členovia Barokksolistene spolu so Solamente naturali zahrali ukážky starej hudby z archívov slovenských a nórskych miest, ako aj prvky rodiaceho sa hudobného programu One music. Slova sa ujal Miloš Valent, umelecký vedúci Solamente naturali, ktorý dokázal zaujať prítomných zaujímavých výkladom popretkávaným sviežim humorom. Vzácnym prvkom workshopu bola prítomnosť dvoch hudobných skladateľov autorov skladieb hudobného programu One music – Jona Balkeho a Michala Paľka, ktoré si mohli prítomní vypočuť.

O workhshope sme viac napísali do Spravodaja obce Lozorno.

Jon Balke medzi konzervatoristami

Jon Balke medzi konzervatoristami

Vzácnu prítomnosť svetoznámeho nórskeho jazzmana, klaviristu a skladateľa Jona Balkeho sme využili 2. mája 2023 aj na workshope na Cirkevnom konzervatóriu, Beňadická 2, v Bratislave. Medzi študentmi a ich pedagógmi strávil viac ako dve hodiny, rozprávaním o hudbe a procese jej tvorby. Pre konzervatórium to bolo ďalšie zo série stretnutí s umeleckými osobnosťami, ktoré organizujú ako súčasť vzdelávacieho programu.

Záver stretnutia Jona Balkeho na konzervatóriu patril zaujímavej diskusii o jeho tvorbe so zástupcom Hudobného života. Viac na Facebooku a v rozhovore Hudobného života.

Jon Balke zastával rôzne pozície v správnych radách a výboroch vrátane Notam, Norwegian Art Council, Norwegian Jazz federation atď. Ako pedagóg pôsobil na akadémiách v Nórsku, Dánsku, Taliansku a Nemecku. Je docentom hudobnej produkcie na Norwegian Academy of Music. Jon Balke je tiež zakladateľom a manažérom umeleckého centra Madstun v Nórsku.

 

Májové nácviky v kostole i v kulturáku

Májové nácviky v kostole i v kulturáku

Malý kostol ECAV na Panenskej ulici v Bratislave prichýlil v prvý májový týždeň 2023 oba súbory, aby nerušene nacvičovali pripravovaný hudobný program One music. Tentoraz už nácviky prebiehali pod dohľadom najpovolanejších – hudobných skladateľov Jona Balkeho z Nórska a Michala Paľka zo Slovenska, autorov dvoch skladieb z programu One music.

Skladba Jona Balkeho, ktorú skomponoval pre One music, vznikla na motívy starej hudby zo Slovenska.

„Keď som oslovil Jona s otázkou, či pre nás nezloží skladbu s nórskymi motívmi, odmietol so slovami, aby som mu poslal nejakú starú slovenskú hudbu, v ktorej sa spieva, aby som si na koncerte aj zaspieval. Tak sa budeme na koncerte aj spievať,” hovorí s úsmevom Miloš Valent, umelecký vedúci súboru Solamente naturali.

Na tretí deň zmenili súbory miesto a od rána sa nacvičovalo v Centre kultúry v Lozorne aj pod taktovkou Michala Paľka, ktorý pre One music skomponoval skladbu so židovskými motívmi.

Nácviky, sa niesli v duchu spoločného hľadania správneho výrazu, či miesta nástupu jednotlivých nástrojov, ktorých je v programe One music zastúpených pomerne dosť – husle, elektrické husle, viola, čembalo, či keyboard, cimbal, kontrabas, violončelo, ukulele, zlobcoky, flauty, bubny a do toho všetkého spev. Každý nácvik predstavoval nový tvorivý proces, v ktorom dostal priestor každý z členov oboch súborov. Svojou neopakovateľnou atmosférou, umocnenou priestorom Malého kostola, strhol nácvik aj mladých dokumentaristov, ktorí ho zachytili do pripravovaného dokumentu.

Djembe a body percussion workshop s Helgem Andreasom Norbakkenom

Djembe a body percussion workshop s Helgem Andreasom Norbakkenom

 

Helge patrí medzi svetovú špičku perkusionistov v oblasti multimediálnych žánrov, v ktorých slobodne a s vkusom prepája rôzne kultúry a tradície. Mnohé získal dlhoročným výskumom priamo na rôznych miestach, kde mohol študovať spôsoby hudobného myslenia spojeného s každodenným životom v Afrike, v severskej kultúre Sami a v nemenšej miere tradície Balkánu. Všetky tieto prvky jeho myslenia a spôsobu hry na perkusie mohli zažiť účastníci workshopu, ktorý sa uskutočnil v piatkový podvečer 11.11.2022 v komornej atmosfére kaviarne Next Apache.

Citlivá práca s každou časťou tela, ktorá je v Helgeho intepretačnom nazeraní doslova bytostná, preniesla počas 2 hodín približne 20 hráčov a hráčiek hrajúcich na svojich nástrojoch do tajomného sveta africkej polyrytmickej hudby. K dosiahnutiu stavu absolútneho kľudu a porozumenia tohto fascinujúceho stretnutia s inou hudobnou kultúrou, treba opustiť významnú časť racionality a treba sa nechať unášať na vlne hlbokého pocitu harmónie vlastného tela, ktoré v určitom momente napojenia začne komunikovať s ostatnými na nonverbálnom princípe a dostáva sa do stavu nevysvetliteľného súznenia, podobného tranzu alebo spojenia s najhlbším vedomím.

Preto treba na záver zdôrazniť, aká vzácna je účasť Helgeho v projekte One Music, kde je v rámci hudobníkov zložených z 2 súborov Nórska a Slovenska nezameniteľnou súčasťou, pretože prepojenie (ako nás nepriamo navádza podnadpis projektu Reťazenie-Kjetting-Chaining), starých melódií odetých do nového šatu vťahuje hudobníkov do neznámeho sveta. Všetci sa v určitom momente naladia na hlboký zdroj spoločne vytvoreného miesta porozumenia a iba na tvári hudobníkov môžeme zachytiť momenty tohto stavu, napríklad keď hrajú melódiu, ktorá vznikla tisíce kilometrov od nás, ale nám sa zdá, že ju poznáme už celé generácie, len niekam zaletela a vrátila sa.

Áno, melódie poletujú a my ich odchytávame a pozorujeme ako kŕdle vtákov, ktoré sa v jednom momente zdvihnú k nebesiam a za pár mesiacov sa vrátia. Ukazujú nám, že svet patrí každému, niet ohraničenia a domov je naša celá planéta, len si musíme dovoliť oslobodiť sa a naladiť na každé, aj najmenšie miesto, kde zachytíme známu-neznámu melódiu. Tá nám oblaží dušu a prinesie ubezpečenie, že sa nemusíme báť, lebo sme na správnom mieste. Teda na každom kúsočku našej zeme…