Májové nácviky v kostole i v kulturáku

Májové nácviky v kostole i v kulturáku

Malý kostol ECAV na Panenskej ulici v Bratislave prichýlil v prvý májový týždeň 2023 oba súbory, aby nerušene nacvičovali pripravovaný hudobný program One music. Tentoraz už nácviky prebiehali pod dohľadom najpovolanejších – hudobných skladateľov Jona Balkeho z Nórska a Michala Paľka zo Slovenska, autorov dvoch skladieb z programu One music.

Skladba Jona Balkeho, ktorú skomponoval pre One music, vznikla na motívy starej hudby zo Slovenska.

„Keď som oslovil Jona s otázkou, či pre nás nezloží skladbu s nórskymi motívmi, odmietol so slovami, aby som mu poslal nejakú starú slovenskú hudbu, v ktorej sa spieva, aby som si na koncerte aj zaspieval. Tak sa budeme na koncerte aj spievať,” hovorí s úsmevom Miloš Valent, umelecký vedúci súboru Solamente naturali.

Na tretí deň zmenili súbory miesto a od rána sa nacvičovalo v Centre kultúry v Lozorne aj pod taktovkou Michala Paľka, ktorý pre One music skomponoval skladbu so židovskými motívmi.

Nácviky, sa niesli v duchu spoločného hľadania správneho výrazu, či miesta nástupu jednotlivých nástrojov, ktorých je v programe One music zastúpených pomerne dosť – husle, elektrické husle, viola, čembalo, či keyboard, cimbal, kontrabas, violončelo, ukulele, zlobcoky, flauty, bubny a do toho všetkého spev. Každý nácvik predstavoval nový tvorivý proces, v ktorom dostal priestor každý z členov oboch súborov. Svojou neopakovateľnou atmosférou, umocnenou priestorom Malého kostola, strhol nácvik aj mladých dokumentaristov, ktorí ho zachytili do pripravovaného dokumentu.

Djembe a body percussion workshop s Helgem Andreasom Norbakkenom

Djembe a body percussion workshop s Helgem Andreasom Norbakkenom

 

Helge patrí medzi svetovú špičku perkusionistov v oblasti multimediálnych žánrov, v ktorých slobodne a s vkusom prepája rôzne kultúry a tradície. Mnohé získal dlhoročným výskumom priamo na rôznych miestach, kde mohol študovať spôsoby hudobného myslenia spojeného s každodenným životom v Afrike, v severskej kultúre Sami a v nemenšej miere tradície Balkánu. Všetky tieto prvky jeho myslenia a spôsobu hry na perkusie mohli zažiť účastníci workshopu, ktorý sa uskutočnil v piatkový podvečer 11.11.2022 v komornej atmosfére kaviarne Next Apache.

Citlivá práca s každou časťou tela, ktorá je v Helgeho intepretačnom nazeraní doslova bytostná, preniesla počas 2 hodín približne 20 hráčov a hráčiek hrajúcich na svojich nástrojoch do tajomného sveta africkej polyrytmickej hudby. K dosiahnutiu stavu absolútneho kľudu a porozumenia tohto fascinujúceho stretnutia s inou hudobnou kultúrou, treba opustiť významnú časť racionality a treba sa nechať unášať na vlne hlbokého pocitu harmónie vlastného tela, ktoré v určitom momente napojenia začne komunikovať s ostatnými na nonverbálnom princípe a dostáva sa do stavu nevysvetliteľného súznenia, podobného tranzu alebo spojenia s najhlbším vedomím.

Preto treba na záver zdôrazniť, aká vzácna je účasť Helgeho v projekte One Music, kde je v rámci hudobníkov zložených z 2 súborov Nórska a Slovenska nezameniteľnou súčasťou, pretože prepojenie (ako nás nepriamo navádza podnadpis projektu Reťazenie-Kjetting-Chaining), starých melódií odetých do nového šatu vťahuje hudobníkov do neznámeho sveta. Všetci sa v určitom momente naladia na hlboký zdroj spoločne vytvoreného miesta porozumenia a iba na tvári hudobníkov môžeme zachytiť momenty tohto stavu, napríklad keď hrajú melódiu, ktorá vznikla tisíce kilometrov od nás, ale nám sa zdá, že ju poznáme už celé generácie, len niekam zaletela a vrátila sa.

Áno, melódie poletujú a my ich odchytávame a pozorujeme ako kŕdle vtákov, ktoré sa v jednom momente zdvihnú k nebesiam a za pár mesiacov sa vrátia. Ukazujú nám, že svet patrí každému, niet ohraničenia a domov je naša celá planéta, len si musíme dovoliť oslobodiť sa a naladiť na každé, aj najmenšie miesto, kde zachytíme známu-neznámu melódiu. Tá nám oblaží dušu a prinesie ubezpečenie, že sa nemusíme báť, lebo sme na správnom mieste. Teda na každom kúsočku našej zeme…

 

 

Stretnutie súborov v Marianke

Stretnutie súborov v Marianke

Dlho očakávané stretnutie hudobníkov, ktorý spolupracujú na projekte One Music – Hudba je len jedna, sa uskutučnilo v priestoroch kláštora v Marianke pri Bratislave.

Spojenie dvoch súborov starej hudby Barokksolistene z Nórska a Solamente naturali zo Slovenska je prirodzeným vyústením 25-ročnej spolupráce Miloša Valenta a Bjarte Ejkeho a ich príbuzného nazerania a ponoru do sveta hudby, ktorá v ich ponímaní stráca kontúry štandardných žánrov, keď melódie a tance zo starých rukopisov zachovaných ako na Slovensku, tak aj Škandinávii ožívajú pred nami v novom šate a príťažlivosti. Počas štvordňového workshopu mali obidva súbory možnosť priniesť všetky nápady, ktoré hudobníci komunikovali a pripravovali dlhé mesiace na diaľku, do spoločného muzicírovania a kreatívnej tvorivosti. Medzi melódiami našimi a severským majú v tomto projekte významné miesto aj skladby súčasných skladateľov zo Slovenska a Nórska, v ktorých inšpiráciou sú tiež mnohé zaniknuté a nanovo prinesené na svet. Mishko Palko, jeden zo skladateľov prišiel hudobníkom prezentovať svoju skladbu do Marianky. Atmosféru tohto prvého stretnutia snáď najkrajšie vidno na fotografiách, ktoré zachytil renomovaný fotograf Vladimír Yurkovič.

 

 

 

Tlačová konferencia k projektu One Music

Tlačová konferencia k projektu One Music

Principáli hudobných súborov Barokksolistene z Nórska a slovenského Solamente naturali si plnia svoj dlhoročný sen – prípravu spoločného hudobného programu s názvom One Music. Nájdete v ňom vášeň pre starú hudbu, hodiny hľadania v hudobných archívoch, neutíchajúce diskusie nad jej interpretáciou v súčasnom prevedení, skladby z pera mladých autorov inšpirovaných nordickou, rómskou či židovskou hudbou, reťazenie stoviek hodín diskusií, nácvikov, workshopov, jam sessions, koncertných ukážok nórskych a slovenských hudobníkov, študentov, hudobných pedagógov.

Projekt bol podporený z Programu Kultúra Grantov EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 2014-20 a trvá od novembra 2021 do októbra 2023.

Projekt vytvára pomyselný most medzi starými hudobnými prejavmi slovanskej a severskej hudby, ktoré sú zapísané v slovenských a nórskych hudobných archívoch a budú interpretované v starom historickom pohľade, a novými kompozíciami, ktoré vzniknú na základe inšpirácie starou hudbou. Práve táto vzájomná interakcia starého a nového, hľadanie spoločného momentu „jednej hudby“ je zaujímavá nielen pre hudobnú odbornú verejnosť, ale i širšie divácke publicum.
Program bude zložený zo skladieb z repertoárov oboch súborov, ale aj z nových kompozícií od hudobných skladateľov Jona Balkeho z Nórska a  Michala Paľka a Daniela Mateja zo Slovenska. Dopĺňať ich bude hudba menšín (rómskej, židovskej, sámskej, vikingskej) i výstupy z desiatky workshopov na umeleckých školách v Žiline, Banskej Bystrici, Nitre, Bratislave, Trondheime, Oslo a v Bergene.
Verejnosť sa s programom One music stretne na koncertoch a festivaloch na Slovensku i v Nórsku, ale aj na seminári na tému umeleckej slobody. Súčasťou projektu bude aj séria koncertov pre deti zo sociálne vylúčených najmä rómskych komunít, pre deti so špeciálnymi potrebami.

Celé znenie tlačovej správy nájdete tu:
TS Splneny sen s nazvom One Music

 

 

Októbrové skúšanie

Októbrové skúšanie

Prvé naživo – stretnutie komplet zostavy Solamente naturali v rámci projektu One Music sa uskutočnilo v Evanjelickom kostole v bratislavskej Petržalke, kde súbor našiel zázemie a priazeň pre blízku spoluprácu už v minulosti pri realizácii druhého titulu v rámci novej edície nahrávok UMA. Stretnutie trvalo v rozmedzí 27.-29.10.2022.

Postupné ohmatávanie nových skladbičiek a starých nápevov so sebou prináša na začiatku vždy očakávanie a pri hudobníkoch typickú hanblivosť a skromnosť. Výber skladieb ku projektu je rozsiahly, mnohé z nich budú slúžiť ako základný materál pri koncertoch pre deti a študentov, kde je možné ľahko demonštrovať ako tieto staré známe-neznáme melódie a tance priniesť na svetlo ako pamäťovú stopu dávnej zaniknutej histórie. Hráči prizvaní do tohto projektu nie sú vybratí náhodne. Každý so sebou prináša osobité majstrovstvo vo svojom obore. Kristína Chalmovská je sólo-čelistka, rovnako ovládajúca moderné tak aj barokové violončelo Jej repertoár je preto neuveriteľne rozsiahly, od starej hudby až po modernú, častokrát napísanú priamo pre ňu. Janko Kružliak ml. patrí vo svojej generácii k ojedinelým zjavom, preto je jeho multižánrový záber a schopnosť hrať a improvizovať na viacerých nástrojoch- akustických aj elektronických v programe, akým je One Music veľkým prínosom a inšpiráciou aj pre ostatných hudobníkov. Janko Rokyta, hrajúci na cimbale a dychových nástrojoch klasických i ľudových patrí ku svetovej špičke ako hráč, tak aj svojimi úpravami starých nápevov z územia strednej Európy, z ktorých niektoré zaznejú aj v rámci tohto programu. Violista Peter Vrbinčík patrí k motorom celého projektu. Jeho skúsenosti na poli starej, klasickej a ľudovej hudby mu dávajú široký priestor k variabilite v rámci harmonickej konštrukcie celého projektu. Žánre sa medzi sebou rýchlo menia, k čomu je treba veľkú skúsenosť z hľadiska štýlu ako aj novej orginálnej zvukovosti pri interpretácii skladieb skladateľov. Miloš Valent a Bjarte Eike ako dlhoroční priatelia stáli pri zrode myšlienky One Music. Rozumejú si ako ľudsky, tak aj hudobne a tento duch spoločného muzicírovania sa snažia prirodzene preniesť aj na svojich kolegov, ktorých si do projektu vybrali.