Tlačová konferencia k projektu One Music

Tlačová konferencia k projektu One Music

Principáli hudobných súborov Barokksolistene z Nórska a slovenského Solamente naturali si plnia svoj dlhoročný sen – prípravu spoločného hudobného programu s názvom One Music. Nájdete v ňom vášeň pre starú hudbu, hodiny hľadania v hudobných archívoch, neutíchajúce diskusie nad jej interpretáciou v súčasnom prevedení, skladby z pera mladých autorov inšpirovaných nordickou, rómskou či židovskou hudbou, reťazenie stoviek hodín diskusií, nácvikov, workshopov, jam sessions, koncertných ukážok nórskych a slovenských hudobníkov, študentov, hudobných pedagógov.

Projekt bol podporený z Programu Kultúra Grantov EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 2014-20 a trvá od novembra 2021 do októbra 2023.

Projekt vytvára pomyselný most medzi starými hudobnými prejavmi slovanskej a severskej hudby, ktoré sú zapísané v slovenských a nórskych hudobných archívoch a budú interpretované v starom historickom pohľade, a novými kompozíciami, ktoré vzniknú na základe inšpirácie starou hudbou. Práve táto vzájomná interakcia starého a nového, hľadanie spoločného momentu „jednej hudby“ je zaujímavá nielen pre hudobnú odbornú verejnosť, ale i širšie divácke publicum.
Program bude zložený zo skladieb z repertoárov oboch súborov, ale aj z nových kompozícií od hudobných skladateľov Jona Balkeho z Nórska a  Michala Paľka a Daniela Mateja zo Slovenska. Dopĺňať ich bude hudba menšín (rómskej, židovskej, sámskej, vikingskej) i výstupy z desiatky workshopov na umeleckých školách v Žiline, Banskej Bystrici, Nitre, Bratislave, Trondheime, Oslo a v Bergene.
Verejnosť sa s programom One music stretne na koncertoch a festivaloch na Slovensku i v Nórsku, ale aj na seminári na tému umeleckej slobody. Súčasťou projektu bude aj séria koncertov pre deti zo sociálne vylúčených najmä rómskych komunít, pre deti so špeciálnymi potrebami.

Celé znenie tlačovej správy nájdete tu:
TS Splneny sen s nazvom One Music

 

 

Októbrové skúšanie

Októbrové skúšanie

Prvé naživo – stretnutie komplet zostavy Solamente naturali v rámci projektu One Music sa uskutočnilo v Evanjelickom kostole v bratislavskej Petržalke, kde súbor našiel zázemie a priazeň pre blízku spoluprácu už v minulosti pri realizácii druhého titulu v rámci novej edície nahrávok UMA. Stretnutie trvalo v rozmedzí 27.-29.10.2022.

Postupné ohmatávanie nových skladbičiek a starých nápevov so sebou prináša na začiatku vždy očakávanie a pri hudobníkoch typickú hanblivosť a skromnosť. Výber skladieb ku projektu je rozsiahly, mnohé z nich budú slúžiť ako základný materál pri koncertoch pre deti a študentov, kde je možné ľahko demonštrovať ako tieto staré známe-neznáme melódie a tance priniesť na svetlo ako pamäťovú stopu dávnej zaniknutej histórie. Hráči prizvaní do tohto projektu nie sú vybratí náhodne. Každý so sebou prináša osobité majstrovstvo vo svojom obore. Kristína Chalmovská je sólo-čelistka, rovnako ovládajúca moderné tak aj barokové violončelo Jej repertoár je preto neuveriteľne rozsiahly, od starej hudby až po modernú, častokrát napísanú priamo pre ňu. Janko Kružliak ml. patrí vo svojej generácii k ojedinelým zjavom, preto je jeho multižánrový záber a schopnosť hrať a improvizovať na viacerých nástrojoch- akustických aj elektronických v programe, akým je One Music veľkým prínosom a inšpiráciou aj pre ostatných hudobníkov. Janko Rokyta, hrajúci na cimbale a dychových nástrojoch klasických i ľudových patrí ku svetovej špičke ako hráč, tak aj svojimi úpravami starých nápevov z územia strednej Európy, z ktorých niektoré zaznejú aj v rámci tohto programu. Violista Peter Vrbinčík patrí k motorom celého projektu. Jeho skúsenosti na poli starej, klasickej a ľudovej hudby mu dávajú široký priestor k variabilite v rámci harmonickej konštrukcie celého projektu. Žánre sa medzi sebou rýchlo menia, k čomu je treba veľkú skúsenosť z hľadiska štýlu ako aj novej orginálnej zvukovosti pri interpretácii skladieb skladateľov. Miloš Valent a Bjarte Eike ako dlhoroční priatelia stáli pri zrode myšlienky One Music. Rozumejú si ako ľudsky, tak aj hudobne a tento duch spoločného muzicírovania sa snažia prirodzene preniesť aj na svojich kolegov, ktorých si do projektu vybrali.

Workshop na Akadémii umení v Banskej Bystrici

Workshop na Akadémii umení v Banskej Bystrici

Prostredie i atmosféra v Akadémii umenia v Banskej Bystrici mali od začiatku svojho vzniku zvláštne postavenie medzi ostatnými školami, pretože študenti na prvý kontakt pôsobiaci placho sa po určitom čase osmelenia prejavujú veľmi družne, vnímavo a veľmi koncentrovane pri počúvaní aj pri kladení otázok.

Takto by sa dalo popísať stretnutie asi so 40 študentami počas Workshopu One Music,  projektu dvoch súborov starej hudby Solamente naturali a Barokksolistene z Nórska, v ktorom ústrednou témou bolo rozoberanie myšlienky – odkiaľ sa berú melódie poletujúce okolo nás, a my ich zachytávame upravujeme, hráme, častokrát nevediac, že sme ich našli v starých zbierkach zapísanými pred 300 rokmi.

Skladatelia Michal Paľko, Daniel Matej a interpreti projektu One Music Miloš Valent a Jan Rokyta každý svojim vlastným pohľadom prispel do bohatej diskusie o možnostiach priblíženia a spracovania týchto melódii v rezonancii so svetom dnešného človeka.

Workshop sa konal 18.10.2022.

 

Nový CD album Musica Tyrnaviensis

Nový CD album Musica Tyrnaviensis

S radosťou sa chceme pochváliť novým CD albumom Musica Tyrnaviensis, ktorý je druhým počinom v novej edícii UMA (Urbs Musicum Archivum). Vychutnajte si krásu pôvodných skladieb z Trnavy!

 

Idea edície nahrávok Urbs Musicum Archivum (UMA), v ktorej vám chceme postupne predstaviť históriu hudobného života v slovenských mestách, dozrievala počas tridsiatich rokov môjho prehlbujúceho sa vzťahu so starou hudbou. Kedysi pred rokmi sme v dome profesora Jána (Hansiho) Albrechta s priateľmi a neskôr kolegami zo súboru Musica aeterna s nadšením prehrávali rad za radom všetky noty z Hansiho skrine, diela známe i neznáme, medzi nimi aj skladby viažuce sa k našej histórii. Vtedy som ešte netušil, ako veľmi ma tieto neznáme zbierky a zabudnutí skladatelia začnú priťahovať; keď sa dnes pozriem na nahrávky Solamente naturali, musím skonštatovať, že väčšina z nich oživuje diela spojené s naším kultúrnym priestorom.

Mám nádej a spásu…

Mám nádej a spásu… pocta Jele Krčméry-Vrteľovej a Miroslavovi Cipárovi.
Koncert sa uskutoční v Bratislave v Novom evanjelickom kostole,
v piatok 24. júna o 18. hod.
Vstup je voľný. Srdečne pozývame.

Staré rómske nôty v Sirku

V malom starom  kostolíku malebnej dedinky Sirk na Gemeri sa rozliehal radostný džavot a tlieskanie slávnostne oblečených detí z blízkej rómskej osady Šrobárka, ktorí takto spontánne  reagovali na najstaršie zapísané rómske piesne v našich zbierkach z 18.storočia. V rámci projektu One Music Mishko Palko hrajúci na šalmaji, stolovom cimbale a píšťaľkach  a Miloš Valent na barokových husliach po počiatočnom ostychu roztlieskali deti, z ktorých niektoré  spontánne začali spievať piesne známe v celej osade. Predstavenie sa uskutočnilo v rámci krstu detí s pani farárkou A. Polckovou.