Koncert One Music v Židlochoviciach: Hudba spája národy

Koncert One Music v Židlochoviciach: Hudba spája národy

V malebnom meste Židlochovice, v Českej republike, sa uskutočnil prvý koncert projektu One Music, ktorý priniesol nezabudnuteľný zážitok pre všetkých návštevníkov. Toto jedinečné hudobné podujatie, ktoré je výsledkom spolupráce renomovaných hudobných zoskupení Solamente naturali zo Slovenska a Barokksolistene z Nórska, sa nieslo v duchu hudobného spojenia a tvorivosti.

Koncertné podujatie, ktoré bolo súčasťou projektu Hudba je len jedna, zahŕňalo skladby zo slovenského i severského hudobného dedičstva. Hudobníci z oboch súborov, vedení lídrami Milošom Valenom a Bjartem Eikem, vytvorili jedinečný hudobný most medzi rôznymi kultúrami a tradíciami. Ich vzájomná interakcia a spoločná tvorba hudby priniesla novú dimenziu prezentovanému programu.

Predstavenie sa nieslo v atmosfére hlbokého rešpektu k histórii a kultúrnemu dedičstvu oboch národov. Skladby z repertoárov Solamente naturali a Barokksolistene sa striedali s novými kompozíciami od talentovaných hudobných skladateľov Jona Balkeho z Nórska, Michala Paľka a Daniela Mateja zo Slovenska.

Jedinečná atmosféra koncertu sa neobmedzovala len na hudobný prejav. Počas večera mohli návštevníci ochutnať vynikajúce moravské vína, ktoré umocňovali celkový zážitok z večera. Miestni obyvatelia boli nadšení a s nadšením sa rozprávali s umelcami aj po koncerte. Hudobná sýmfónia starých a nových tónov, tradícií a inovácií, odznela v Českej republike a priniesla nádej na budúce podobné hudobné projekty.

Rozhovor s nórskym skladateľom Jonom Balkem

Rozhovor s nórskym skladateľom Jonom Balkem

Jon Balke zastával rôzne pozície v správnych radách a výboroch vrátane Notam, Norwegian Art Council, Norwegian Jazz federation atď. Ako pedagóg pôsobil na akadémiách v Nórsku, Dánsku, Taliansku a Nemecku. Je docentom hudobnej produkcie na Norwegian Academy of Music. Jon Balke je tiež zakladateľom a manažérom umeleckého centra Madstun v Nórsku.

Počas prítomnosti Jona Balkeho na Slovensku s ním hudobný život spravil rozhovor. Prajeme príjemné čítanie!

Melódie poletovali na SOŠ v Bratislave

Melódie poletovali na SOŠ v Bratislave

Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, v Bratislave privítala vo svojich priestoroch členov Solamente naturali v rámci koncertov One music pre stredné odborné školy.

Koncert vážnej hudby sa v škole konal po prvý raz. Koncert s názvom „ Melódie poletujú“ priniesol starú tristoročnú hudbu, ale i melódie súčasného skladateľa Daniela Mateja.

Miloš Valent (husle) svojím slovom pootvoril študentkám a ich pedagógom nepoznaný svet starej hudby. Ďalší členovia súboru Jan Rokyta (cimbal, píšťalky), Jan Kružliak (husle, zlobcoky, elektrické husle), Peter Vrbinčík (viola, zlobcoky) a Jan Prevozník (violone) predviedli staré hudobné nástroje, ktoré prítomní doposiaľ nepočuli. Tento neobyčajný koncert chytil prítomných tak za srdce, že si to určite ešte radi zopakujeme.

Viac na Facebooku.

Workshop o starej hudbe pre žiakov v Lozorne

Workshop o starej hudbe pre žiakov v Lozorne

Popoludnie 3. mája 2023 sme sa po skvelom nácvikovom dni v Centre kultúry v Lozorne stretli so žiakmi a rodičmi miestnej Súkromnej základnej umeleckej školy a s ďalšou laickou i odbornou verejnosťou na workshope o starej hudbe 18.storočia.

Členovia Barokksolistene spolu so Solamente naturali zahrali ukážky starej hudby z archívov slovenských a nórskych miest, ako aj prvky rodiaceho sa hudobného programu One music. Slova sa ujal Miloš Valent, umelecký vedúci Solamente naturali, ktorý dokázal zaujať prítomných zaujímavých výkladom popretkávaným sviežim humorom. Vzácnym prvkom workshopu bola prítomnosť dvoch hudobných skladateľov autorov skladieb hudobného programu One music – Jona Balkeho a Michala Paľka, ktoré si mohli prítomní vypočuť.

O workhshope sme viac napísali do Spravodaja obce Lozorno.

Jon Balke medzi konzervatoristami

Jon Balke medzi konzervatoristami

Vzácnu prítomnosť svetoznámeho nórskeho jazzmana, klaviristu a skladateľa Jona Balkeho sme využili 2. mája 2023 aj na workshope na Cirkevnom konzervatóriu, Beňadická 2, v Bratislave. Medzi študentmi a ich pedagógmi strávil viac ako dve hodiny, rozprávaním o hudbe a procese jej tvorby. Pre konzervatórium to bolo ďalšie zo série stretnutí s umeleckými osobnosťami, ktoré organizujú ako súčasť vzdelávacieho programu.

Záver stretnutia Jona Balkeho na konzervatóriu patril zaujímavej diskusii o jeho tvorbe so zástupcom Hudobného života. Viac na Facebooku a v rozhovore Hudobného života.

Jon Balke zastával rôzne pozície v správnych radách a výboroch vrátane Notam, Norwegian Art Council, Norwegian Jazz federation atď. Ako pedagóg pôsobil na akadémiách v Nórsku, Dánsku, Taliansku a Nemecku. Je docentom hudobnej produkcie na Norwegian Academy of Music. Jon Balke je tiež zakladateľom a manažérom umeleckého centra Madstun v Nórsku.