Štart projektu One Music

Štart projektu One Music

Start of the One Music project

The vision of One Music was created much earlier, but you know how it is – it takes more than dreams to make it happen. First of all, the right partner, which for more than two decades has been the Barokksolistene ensemble from Norway and its leader Bjart Eike.

This flexible partnership will bring in other talents for specific activities in Slovakia and Norway, if needed and tailored to the needs. For more than two decades, the exceptional talents of Bjart Eike and Miloš Valent, artistic directors of Solamente Naturali and Barokksolistene, have been united by concert tours and recordings together with members of their ensembles. This new project offers a special opportunity for unusually extensive collaboration. You can read more about the whole project here.

Signature of the project cooperation on 6 February 2020 in Gothenburg:

Preparation and creation of the melody of the song:

Koncert 27. decembra 2021 v Radvani

Pozývame Vás na veselý vianočný koncert po Štefanovi 27.decembra 2021 o 19.00 v Radvani. Solamente Naturali v programe Pastorella zahrá skladby s pastierskou tématikou skomponované na Slovensku v rôznych mestečkách a dedinkách v 18. a 19. storočí. Príďte sa potešiť s nami.

NOVINKA! Prvý titul z edície UMA vychádza na 2-CD

Idea edície nahrávok Urbs Musicum Archivum (UMA), v ktorej vám chceme postupne predstaviť históriu hudobného života v slovenských mestách, dozrievala počas tridsiatich rokov môjho prehlbujúceho sa vzťahu so starou hudbou. Prvým dielom edície UMA je 2-CD hudby z Liptovského Hrádku – Musica Hradekiensis Liptovský Hrádok.

Je pre nás veľkým šťastím, že sa takmer v každom našom meste zachoval hudobný archív. V úzkej spolupráci so Slovenským národným múzeom – Hudobným múzeom a muzikológmi budeme tieto archívy postupne sprístupňovať na nahrávkach i koncertoch v rôznych mestách, práve tam, kde hudba z nich kedysi dávno znela.

 

Ajna Marosz & Solamente naturali, 17. júla

Viva Musica! festival je neoddeliteľnou súčasťou leta v Bratislave a aj v roku 2021 prinesie to najlepšie z klasickej hudby v podaní svetových slovenských umelcov. V rámci otváracieho koncertu 17. ročníka festivalu sa predstaví mimoriadne talentovaná Ajna Marosz, 13-ročná flautistka z Podhoria pri Žiline, ktorá v roku 2020 zvíťazila v medzinárodnej talentovej súťaži Virtuosos V4+, konanej pod záštitou operného speváka a dirigenta Plácida Dominga. Ajna sa hre na zobcovej flaute venuje od svojich piatich rokov a na svojom konte má víťazstvá z viacerých renomovaných interpretačných súťaží. V spolupráci so špičkovým slovenským súborom pre starú hudbu Solamente naturali uvedie Koncert F dur Georga Philippa Telemanna (TWV 51: F1) a Koncert c mol Antonia Vivaldiho (RV 441). Program doplnia ďalšie skladby v podaní Solamente naturali a jeho umeleckého vedúceho, huslistu Miloša Valenta. Názov súboru v preklade znamená „iba prirodzenosť“, pričom práve spontánnosť, prirodzenosť, intuícia a hľadanie širších súvislostí sú umeleckým krédom členov súboru pri oživovaní „starej hudby“.

Upozorňujeme návštevníkov, že z podujatia sa bude robiť livestream / zvukovo-obrazový záznam.

Zľava 50% z ceny vstupného pre osoby ZŤP (imobilný) a ich sprievod.
Každý účastník podujatia musí mať zakúpenú platnú vstupenku s výnimkou detí do 1 roku.

17.7., 20:00, Nádvorie Starej radnice
Ajna Marosz (zobcová flauta), Miloš Valent (husle) & Solamente naturali

Vstupenky kúpite na ticketportal.sk

Solamente Naturali a Zuzana Mojžišová pod pyramídou, 28. júna

Na záver World Music Festivalu Bratislava si organizátori pripravili koncert pre verejnosť s legendami slovenskej hudobnej scény. Dva špičkové projekty sa predstavia už 28. júna v Slovenskom rozhlase.

Na tohtoročnom festivale sa okrem iných predstavil novší projekt Zuzany Mojžišovej s názvom Puščaňa a staršia, ale stále aktuálna Musica Globus v podaní súboru Solamente naturali. I keď sa pôvodne počítalo pri festivale len s online verziou koncertov, priaznivejšie podmienky umožnili pripraviť aj živý koncert. Ten sa uskutoční na pôde Slovenského rozhlasu už 28. júna 2021, v pondelok. Pre world music fanúšikov je to jedinečná možnosť spoznať legendy, ktorých tvorba vychádza z rôznych štýlov, ale v oboch je možné vybadať inšpiráciu ľudovou hudbou.

Zuzana Mojžišová

Je jednou z najvýraznejších postáv našej hudobnej scény, ktorá medzi prvými dosiahla medzinárodné uznanie ako priekopníčka žánru world music na Slovensku. Svojou hudbou zaujala porotcov rebríčka World Music Chart Europe už v roku 2004, kedy získala aj ocenenie Aurel. Táto výnimočná speváčka sa venuje aranžovaniu a interpretácii ľudových piesní. Po dlhšej odmlke sa Zuzana Mojžišová veľkolepo vrátila v roku 2019 s albumom Puščaňa, ktorý úspešne nadviazal na jej predošlú tvorbu. Nepoznané ľudové piesne spracováva s úctou k hudobnej tradícii s aktuálnym zvukom a súčasným hudobným jazykom, ktorý využíva jazzové prvky a improvizáciu. Na novom koncertnom spracovaní projektu Puščaňa spolupracuje s poprednými hudobníkmi Mikim Škutom, Stanom Palúchom a Rasťom Andrisom, ktorí dodávajú piesňam komornejší zvuk oproti albumu. Koncert je postavený na prepracovaných aranžmánoch, kde muzikanti majú dostatočný priestor na individuálny prejav, pričom sa nestráca podstata ľudových piesní a vyniká spev samotnej Zuzany Mojžišovej.

Solamente naturali

Je známy súbor starej hudby, ktorý má na konte množstvo úspešných nahrávok a jeho nepopierateľné kvality poznajú slovenskí aj zahraniční fanúšikovia. Ich repertoár je založený na rukopisných zbierkach zo 17. až 19. storočia. Názov telesa „Jednoducho prirodzene“ je synonymom kréda umeleckého vedúceho Miloša Valenta, podľa ktorého spontánnosť a prirodzenosť sú základnými východiskami pri oživovaní starých partitúr. Uhrovská zbierka 1730, Pestrý zborník, Zbierka Anny Szirmay-Keczerovej, Zborník z Lubeníka, Zborník z Podolínca a tvorba G. Ph. Telemanna postupne vytvorili prirodzený podklad ku vzniku programu Musica Globus.

Práve skladateľ Georg Philipp Telemann počas krátkeho pôsobenia u grófa Erdmanna počul hrať ľudových muzikantov na ulici, ktorých takto popísal vo svojej autobiografii:

„Keď sa dvor presídlil na 6 mesiacov do Plesse a Krakova, dostal som sa do kontaktu s poľskou a hanáckou ľudovou hudbou. Je to krása barbarská!… pri jednej príležitosti hralo spolu 36 gajdošov a 8 huslistov. Bola to neopísateľná brilantnosť, s akou improvizovali hráči v prestávke počas oddychu tanečníkov… Ak by ste boli schopní zapísať za týždeň všetko, čo zahrali, mali by ste dostatok hudobných nápadov na zvyšok života.”

Miloš Valent, umelecký vedúci súboru, ktorý aranžoval tance a skladby projektu sa vyjadril nasledovne:

„Musica Globus nám pripomína historickú knihu, kde listujeme po jednotlivých krajinách s názvami, ktoré sa používali v 18. storočí (Galia, Alba, Anatolia a pod.). Pri každej krajine sa pred nami otvorí zaniknutý hudobný obraz, kde je spoločným menovateľom vplyv ľudovej hudby v dielach barokových skladateľov. Tento program je pre súbor Solamente naturali výnimočný, pretože vyžaduje okrem technickej vyspelosti v klasickej hre na nástroji aj schopnosť hrať v rôznych ľudových štýloch, ktoré sú potrebné pri autentickej interpretácii tancov jednotlivých krajín (rôzne rytmické sprievody, hra arabských mikrotónov, nepísaná spontánna improvizácia, spev). Neoddeliteľnou súčasťou je hudobník, multiinštrumentalista Ján Rokyta, ktorý v programe okrem majstrovskej hry na cimbale predstaví dychové nástroje ako barokové a ľudové zobcové flauty, tak aj nástroje orientálne, používané v 18. storočí (dudduk, zurna, barokový klarinet)”.

Na záver dodáme, že hosťom súboru bude spomínaný vynikajúci český hudobník Jan Rokyta.
Organizátori srdečne pozývajú všetkých milovníkov kvalitnej hudby presahujúcej hranice jedného žánru na toto výnimočné podujatie do Slovenského rozhlasu 28. júna. Koncert začne o 20:00 a vstupenky sú k dispozícii v sieti Ticketportal.

Kapacita sály je obmedzená na polovicu vzhľadom na protipandemické opatrenia, preto odporúčame rezerváciu miest vopred.

28.jún 2021, 20:00, vstupné: 8 EUR, Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava
Vstupenky na ticketportal.sk

Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mediálnym partnerom je rtvs a Rádio Devín, organizátorom je AMITY o.z.