Mám nádej a spásu…

Mám nádej a spásu… pocta Jele Krčméry-Vrteľovej a Miroslavovi Cipárovi.
Koncert sa uskutoční v Bratislave v Novom evanjelickom kostole,
v piatok 24. júna o 18. hod.
Vstup je voľný. Srdečne pozývame.

CD Musica Tyrnaviensis

CD Musica Tyrnaviensis

Vážení priatelia, srdečne Vás pozývame na krátky  koncert
v Moyzesovej sieni 8. júna o 18.00 hod.
Na koncerte predstavíme CD Musica Tyrnaviensis spolu s CD Musica Hradekiensis.
CD bude prezentované v spolupráci s Fakultou muzikológie a Hudobným múzeom SNM.
CD vychádza v edícii UMA – Urbs Musicum Archivum.

Festival Allegretto v Žiline

Pod vedením huslistu Petra Spišského, Solamente Naturali sa  predstaví na XXXI. ročníku žilinského festivalu ALLEGRETTO.
Zaznejú diela G. F. Telemanna, A. Vivaldiho, J.F. Rebela a Staré tance z Uhrovca.
Sólistkou večera  bude Michaela Koudelková z Českej republiky – zobcové flauty.
V sobotu 30. 4. o 19. hodine v Dome umenia Fatra v Žiline.
Srdečne pozývame!