Na záver World Music Festivalu Bratislava si organizátori pripravili koncert pre verejnosť s legendami slovenskej hudobnej scény. Dva špičkové projekty sa predstavia už 28. júna v Slovenskom rozhlase.

Na tohtoročnom festivale sa okrem iných predstavil novší projekt Zuzany Mojžišovej s názvom Puščaňa a staršia, ale stále aktuálna Musica Globus v podaní súboru Solamente naturali. I keď sa pôvodne počítalo pri festivale len s online verziou koncertov, priaznivejšie podmienky umožnili pripraviť aj živý koncert. Ten sa uskutoční na pôde Slovenského rozhlasu už 28. júna 2021, v pondelok. Pre world music fanúšikov je to jedinečná možnosť spoznať legendy, ktorých tvorba vychádza z rôznych štýlov, ale v oboch je možné vybadať inšpiráciu ľudovou hudbou.

Zuzana Mojžišová

Je jednou z najvýraznejších postáv našej hudobnej scény, ktorá medzi prvými dosiahla medzinárodné uznanie ako priekopníčka žánru world music na Slovensku. Svojou hudbou zaujala porotcov rebríčka World Music Chart Europe už v roku 2004, kedy získala aj ocenenie Aurel. Táto výnimočná speváčka sa venuje aranžovaniu a interpretácii ľudových piesní. Po dlhšej odmlke sa Zuzana Mojžišová veľkolepo vrátila v roku 2019 s albumom Puščaňa, ktorý úspešne nadviazal na jej predošlú tvorbu. Nepoznané ľudové piesne spracováva s úctou k hudobnej tradícii s aktuálnym zvukom a súčasným hudobným jazykom, ktorý využíva jazzové prvky a improvizáciu. Na novom koncertnom spracovaní projektu Puščaňa spolupracuje s poprednými hudobníkmi Mikim Škutom, Stanom Palúchom a Rasťom Andrisom, ktorí dodávajú piesňam komornejší zvuk oproti albumu. Koncert je postavený na prepracovaných aranžmánoch, kde muzikanti majú dostatočný priestor na individuálny prejav, pričom sa nestráca podstata ľudových piesní a vyniká spev samotnej Zuzany Mojžišovej.

Solamente naturali

Je známy súbor starej hudby, ktorý má na konte množstvo úspešných nahrávok a jeho nepopierateľné kvality poznajú slovenskí aj zahraniční fanúšikovia. Ich repertoár je založený na rukopisných zbierkach zo 17. až 19. storočia. Názov telesa „Jednoducho prirodzene“ je synonymom kréda umeleckého vedúceho Miloša Valenta, podľa ktorého spontánnosť a prirodzenosť sú základnými východiskami pri oživovaní starých partitúr. Uhrovská zbierka 1730, Pestrý zborník, Zbierka Anny Szirmay-Keczerovej, Zborník z Lubeníka, Zborník z Podolínca a tvorba G. Ph. Telemanna postupne vytvorili prirodzený podklad ku vzniku programu Musica Globus.

Práve skladateľ Georg Philipp Telemann počas krátkeho pôsobenia u grófa Erdmanna počul hrať ľudových muzikantov na ulici, ktorých takto popísal vo svojej autobiografii:

„Keď sa dvor presídlil na 6 mesiacov do Plesse a Krakova, dostal som sa do kontaktu s poľskou a hanáckou ľudovou hudbou. Je to krása barbarská!… pri jednej príležitosti hralo spolu 36 gajdošov a 8 huslistov. Bola to neopísateľná brilantnosť, s akou improvizovali hráči v prestávke počas oddychu tanečníkov… Ak by ste boli schopní zapísať za týždeň všetko, čo zahrali, mali by ste dostatok hudobných nápadov na zvyšok života.”

Miloš Valent, umelecký vedúci súboru, ktorý aranžoval tance a skladby projektu sa vyjadril nasledovne:

„Musica Globus nám pripomína historickú knihu, kde listujeme po jednotlivých krajinách s názvami, ktoré sa používali v 18. storočí (Galia, Alba, Anatolia a pod.). Pri každej krajine sa pred nami otvorí zaniknutý hudobný obraz, kde je spoločným menovateľom vplyv ľudovej hudby v dielach barokových skladateľov. Tento program je pre súbor Solamente naturali výnimočný, pretože vyžaduje okrem technickej vyspelosti v klasickej hre na nástroji aj schopnosť hrať v rôznych ľudových štýloch, ktoré sú potrebné pri autentickej interpretácii tancov jednotlivých krajín (rôzne rytmické sprievody, hra arabských mikrotónov, nepísaná spontánna improvizácia, spev). Neoddeliteľnou súčasťou je hudobník, multiinštrumentalista Ján Rokyta, ktorý v programe okrem majstrovskej hry na cimbale predstaví dychové nástroje ako barokové a ľudové zobcové flauty, tak aj nástroje orientálne, používané v 18. storočí (dudduk, zurna, barokový klarinet)”.

Na záver dodáme, že hosťom súboru bude spomínaný vynikajúci český hudobník Jan Rokyta.
Organizátori srdečne pozývajú všetkých milovníkov kvalitnej hudby presahujúcej hranice jedného žánru na toto výnimočné podujatie do Slovenského rozhlasu 28. júna. Koncert začne o 20:00 a vstupenky sú k dispozícii v sieti Ticketportal.

Kapacita sály je obmedzená na polovicu vzhľadom na protipandemické opatrenia, preto odporúčame rezerváciu miest vopred.

28.jún 2021, 20:00, vstupné: 8 EUR, Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava
Vstupenky na ticketportal.sk

Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mediálnym partnerom je rtvs a Rádio Devín, organizátorom je AMITY o.z.