Základná príprava materiálu k projektu je úzko spojená s vyhľadávaním zaniknutej starej kultúry, ktorá je skrytá v archívoch na Slovensku, tak aj v strednej Európe (dlhodobý výskum židovskej hudobnej kultúry skladateľa Michala Paľka) s cieľom sprístupnenia verejnosti.

Ak sme mali doposiaľ k dispozícii 3-4 verejne známe zbierky spracované aj v odbornej literatúre, z ktorých sme mohli vyberať, tak teraz sa otvára ďaleko väčší priestor, kvôli možnosti navštíviť a nahliadnuť do ďalších archívov, ktoré sme už navštívili (Štátny archív v Trnave, Evanjelická knižnica v Kežmarku, Tønsberg) a mnohé ďalšie plánujeme navštíviť. Veľa hudobných dokumentov ešte nie je spracovaných, preto je vysoká pravdepodobnosť nájdenia skladieb a nových súvislostí doteraz pre nás zahalených.

K základným zbierkam umiestneným v Literárnom archíve Národnej knižnice v Martine (Uhrovecká zbierka 1720 a II. Uhrovecká zbierka 1742, Zbierka Annae Szirmay Keczer) tak môžeme postupne priradiť ďalšie neznáme hudobné zbierky z 18.storočia – Barkoczy zbierka, zbierka Trenčín, Zbierka tancov z Trnavy 1-3, Pestini a zbierky z Kežmarku – Julia Knieszner, zbierka AE.