Vzácnu prítomnosť svetoznámeho nórskeho jazzmana, klaviristu a skladateľa Jona Balkeho sme využili 2. mája 2023 aj na workshope na Cirkevnom konzervatóriu, Beňadická 2, v Bratislave. Medzi študentmi a ich pedagógmi strávil viac ako dve hodiny, rozprávaním o hudbe a procese jej tvorby. Pre konzervatórium to bolo ďalšie zo série stretnutí s umeleckými osobnosťami, ktoré organizujú ako súčasť vzdelávacieho programu.

Záver stretnutia Jona Balkeho na konzervatóriu patril zaujímavej diskusii o jeho tvorbe so zástupcom Hudobného života. Viac na Facebooku a v rozhovore Hudobného života.

Jon Balke zastával rôzne pozície v správnych radách a výboroch vrátane Notam, Norwegian Art Council, Norwegian Jazz federation atď. Ako pedagóg pôsobil na akadémiách v Nórsku, Dánsku, Taliansku a Nemecku. Je docentom hudobnej produkcie na Norwegian Academy of Music. Jon Balke je tiež zakladateľom a manažérom umeleckého centra Madstun v Nórsku.