Bach – Hammerschidt
Záznam priameho prenosu koncertu z Veľkého kostola CZ ECAV Bratislava Staré mesto. Vocale Ensemble SoLa

A. Hammerschidt (1611 – 675): Vom leiden Christi / O utrpení Krista
(Fest-, Buss- und Dankleider, 1658/59) Sóla: H. Varga Bach, T. Zimková, M. Benda, J. Kuchar, P. Kollár / Solamente naturali, Vocale Ensemble SoLa