J.N. Hummel | Komorná hudba na historických nástrojoch

1|
Veľká serenáda v Potpourri C-dur opus 66. pre pianoforte, gitaru, husle, klarinet a fagot
20:02
2|
Pieseň Sentinelle – Hliadka opus 71. Variácie pre soprán, barytón, bas, pianoforte, husle, gitaru a violončelo
13:00
Septeto d-mol opus 74. pre pianoforte, flautu, hoboj, lesný roh, violu, violončelo a kontrabas
3|
Allegro con spirit
14:02
4|
Menuetto o Scherzo
6:06
5|
Andante con variazioni
8:29
6|
Finale. Vivace
8:07

 

Aya Okuyama | pianoforte
Dominique Eder | gitara
Eva Šušková | soprán
Martin Mikuš | barytón
Matúš Trávniček | bas
Miloš Valent | husle a viola (1 a 3)
Sharman Plesner | husle (2)
Lucie Dušková | flauta
Eduard Wesly | hoboj
Róbert Šebesta | clarinet
Katalin Sebella | fagot
Rudolf Linner | natur horn
Michal Sťahel | violončelo
Tibor Nagy | kontrabas
Hummel žil a tvoril pomedzi dvoch štýlových epoch a v jeho hudbe sa spájajú prvky dohasínajúceho klasicizmu a nastupujúceho romantizmu.Všetky tri diela uedené na tomto CD pochádzajú z Hummelovho viedenského obdobia, všetky boli napísané okolo roku 1815.
Veľká serenáda je skladba čisto zábavného charakteru určená pre „koncerty za jeden dukát“, ktoré gróf Pálffy usporadúval v botanickej záhrade na zámku v Schönbrunne.
Základom skladby Sentinella – Hliadka je vojensko-sentimenálna pieseň francúzskeho pôvodu (pravdepodobne spomienka na Napoleonské vojská po ich prechode cez Viedeň v roku 1809), v ktorej sa popisuje láska mladého vojaka držiaceho hliadku k svojej krajine a k svojej milovanej priateľke.
Septeto d-mol opus 74 je jedna z najkrajších skladieb komornej hudby skomponovaných za prvých 30 rokov 19. storočia.