Prvé naživo – stretnutie komplet zostavy Solamente naturali v rámci projektu One Music sa uskutočnilo v Evanjelickom kostole v bratislavskej Petržalke, kde súbor našiel zázemie a priazeň pre blízku spoluprácu už v minulosti pri realizácii druhého titulu v rámci novej edície nahrávok UMA. Stretnutie trvalo v rozmedzí 27.-29.10.2022.

Postupné ohmatávanie nových skladbičiek a starých nápevov so sebou prináša na začiatku vždy očakávanie a pri hudobníkoch typickú hanblivosť a skromnosť. Výber skladieb ku projektu je rozsiahly, mnohé z nich budú slúžiť ako základný materál pri koncertoch pre deti a študentov, kde je možné ľahko demonštrovať ako tieto staré známe-neznáme melódie a tance priniesť na svetlo ako pamäťovú stopu dávnej zaniknutej histórie. Hráči prizvaní do tohto projektu nie sú vybratí náhodne. Každý so sebou prináša osobité majstrovstvo vo svojom obore. Kristína Chalmovská je sólo-čelistka, rovnako ovládajúca moderné tak aj barokové violončelo Jej repertoár je preto neuveriteľne rozsiahly, od starej hudby až po modernú, častokrát napísanú priamo pre ňu. Janko Kružliak ml. patrí vo svojej generácii k ojedinelým zjavom, preto je jeho multižánrový záber a schopnosť hrať a improvizovať na viacerých nástrojoch- akustických aj elektronických v programe, akým je One Music veľkým prínosom a inšpiráciou aj pre ostatných hudobníkov. Janko Rokyta, hrajúci na cimbale a dychových nástrojoch klasických i ľudových patrí ku svetovej špičke ako hráč, tak aj svojimi úpravami starých nápevov z územia strednej Európy, z ktorých niektoré zaznejú aj v rámci tohto programu. Violista Peter Vrbinčík patrí k motorom celého projektu. Jeho skúsenosti na poli starej, klasickej a ľudovej hudby mu dávajú široký priestor k variabilite v rámci harmonickej konštrukcie celého projektu. Žánre sa medzi sebou rýchlo menia, k čomu je treba veľkú skúsenosť z hľadiska štýlu ako aj novej orginálnej zvukovosti pri interpretácii skladieb skladateľov. Miloš Valent a Bjarte Eike ako dlhoroční priatelia stáli pri zrode myšlienky One Music. Rozumejú si ako ľudsky, tak aj hudobne a tento duch spoločného muzicírovania sa snažia prirodzene preniesť aj na svojich kolegov, ktorých si do projektu vybrali.