V Bratislave v Moyzesovej sieni sa 8. júna o 18.00 hod. konal koncert Solamente Naturali. Na koncerte sme hrali skladby z najnovších CD albumov Musica Tyrnaviensis a Musica Hradekiensis. CD sme odprezentovali v spolupráci s Fakultou muzikológie a Hudobným múzeom SNM. Obe CD patria do našej edície UMA – Urbs Musicum Archivum.