Principáli hudobných súborov Barokksolistene z Nórska a slovenského Solamente naturali si plnia svoj dlhoročný sen – prípravu spoločného hudobného programu s názvom One Music. Nájdete v ňom vášeň pre starú hudbu, hodiny hľadania v hudobných archívoch, neutíchajúce diskusie nad jej interpretáciou v súčasnom prevedení, skladby z pera mladých autorov inšpirovaných nordickou, rómskou či židovskou hudbou, reťazenie stoviek hodín diskusií, nácvikov, workshopov, jam sessions, koncertných ukážok nórskych a slovenských hudobníkov, študentov, hudobných pedagógov.

Projekt bol podporený z Programu Kultúra Grantov EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 2014-20 a trvá od novembra 2021 do októbra 2023.

Projekt vytvára pomyselný most medzi starými hudobnými prejavmi slovanskej a severskej hudby, ktoré sú zapísané v slovenských a nórskych hudobných archívoch a budú interpretované v starom historickom pohľade, a novými kompozíciami, ktoré vzniknú na základe inšpirácie starou hudbou. Práve táto vzájomná interakcia starého a nového, hľadanie spoločného momentu „jednej hudby“ je zaujímavá nielen pre hudobnú odbornú verejnosť, ale i širšie divácke publicum.
Program bude zložený zo skladieb z repertoárov oboch súborov, ale aj z nových kompozícií od hudobných skladateľov Jona Balkeho z Nórska a  Michala Paľka a Daniela Mateja zo Slovenska. Dopĺňať ich bude hudba menšín (rómskej, židovskej, sámskej, vikingskej) i výstupy z desiatky workshopov na umeleckých školách v Žiline, Banskej Bystrici, Nitre, Bratislave, Trondheime, Oslo a v Bergene.
Verejnosť sa s programom One music stretne na koncertoch a festivaloch na Slovensku i v Nórsku, ale aj na seminári na tému umeleckej slobody. Súčasťou projektu bude aj séria koncertov pre deti zo sociálne vylúčených najmä rómskych komunít, pre deti so špeciálnymi potrebami.

Celé znenie tlačovej správy nájdete tu:
TS Splneny sen s nazvom One Music