Diskusie o príprave hudobného programu One music prebiehali prioritne medzi umeleckými vedúcimi oboch súborov – Miloša Valenta zo Solamente naturali a Bjarteho Eikeho z nórskeho Barokksolistene a to online, ale aj osobne v rámci ich ďalších spoločných umeleckých stretnutí v Londýne, Göteborgu a pod. od začiatku projektu v decembri 2021. Diskusie vychádzali z individuálnych umeleckých stretnutí ostatných členov súborov na tému hudby programu One music. Súčasťou týchto diskusií boli od začiatku tohto roka aj hudobní skladatelia Jon Balke z Nórska a Michal Paľko a Daniel Matej zo Slovenska. Zamerané boli najmä na prípravu hudobných skladieb na motívy tradičnej hudby etnických menšín (Rómovia, Židia, Sámiovia, Vikingovia), ktoré budú dotvárať štruktúru hudobného programu One music. Dôležitým prvkom programu One music budú spracované výstupy z výskumov slovenských a nórskych hudobných archívov, napr. Trnava, Tønsberg, ktoré realizujú vedúci oboch súborov i skladatelia od začiatku projektu.

Stretnutia a konzultácie so skladateľmi prebiehali naživo alebo online , kde prebieha širší výber a výskum hudby zo slovenských, severských a iných archívov, z ktorých spolu vyberáme inšpirácie pri tvorbe programu ako celku a komponovaní skladieb v projekte One Music. Každý zo skladateľov má rozdielny zámer a prístup pri výbere jednotlivých starých nápevov z obdobia medzi 16. a 19. storočím.

Skladateľ Daniel Matej sa zameriava pri výbere tancov a piesní do svojej kompozície na vzácne zbierky zachované v našom kultúrnom priestore (dve vzácne z nich máme k dispozícii v origináli v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine – Uhrovecká zbierka 1720 a Zbierka Anna Szirmay Keczer).

Ostatné zbierky známe aj novoobjavené, z ktorých robíme skladačku do programu , mapujú našu dávnu históriu, mnohé z nich ako napríklad zbierka AE z Evanjelickej knižnice v Kežmarku alebo tance nájdené v Štátnom archíve v Trnave často objavíme priamo pri návšteve archívov v mestách Slovenska.

Skladateľ Michal Paľko si k tvorbe svojej kompozície v rámci One Music vybral staré zaniknuté nápevy bohatej židovskej kultúry, ktoré získava veľmi trpezlivo z archívov Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Izraela. V spojení s kultúrou židovskou je pre neho zatiaľ otvorená oblasť starej rómskej kultúry, ktorá bude tvoriť významnú časť repertoáru Solamente naturali, lebo v zbierkach sme objavili najstaršie záznamy rómskych melódii (Cajoni Codex z Transilvánie), ktoré siahajú až do 17.storočia.

Ako tretí skladateľ, ktorý sa podieľa na stavbe celej koncepcie projektu je Jon Balke, nórsky multi-žánrový hudobník a skladateľ. Podkladom jeho skladby sú idiomatická severská tradičná hudba zachovávaná doposiaľ viac ako písanou, orálnou tradíciou. Tieto melódie bude prepájať do mozaiky s vlastnými nápadmi.

Tieto konzultácie sú najdôležitejšou súčasťou pri konštrukcii celého programu, pretože skladby budú navzájom organicky prepojené s ostatnými voľnými improvizáciami obidvoch súborov, čo je aj hlavnou myšlienkou projektu One Music – staré nôty ako puzzle pre poslucháčov, v rôznych pohľadoch, znení a hravosti.