Hudobný projekt One Music spojil sily s mladými, talentovanými študentami Griegovej akadémie v Bergene. Hudobníci sa stretli v rámci workshopu, na ktorý následne nadväzoval koncert pre verejnosť.

Workshop, ktorý sa konal 3.10.2023, nebol len o technických aspektoch hudby, ale aj o tvorivom procese a výmene kultúrnych vplyvov. Študenti a študentky sa stretli s hudobníkmi, ktorí prenikli do svetových hudobných scén, a zároveň zazdieľali svoj vlastný pohľad na hudobnú tvorbu. Atmosféra bola nabitá energiou a nadšením.

Výsledok workshopu si mala možnosť pozrieť verejnosť v priestoroch Griegovej akadémie počas spoločného koncertu dňa 4.10.2023. Koncert One Music projektu nebol len predstavením hudobného umenia, ale aj symbolom spojenia generácií a kultúr. Študenti nechali vo vystúpení vlastnú stopu, prinášajúc do hudby nový, svieži pohľad.

Ich odhodlanie a talent boli v popredí, keď sa zapájali do sól a sólových častí, a tým dodali koncertu osobitý charakter. Publikum reagovalo nadšene, čoho dôkazom bolo pridanie 2 prídavkov.

Výnimočnosť tohto projektu spočívala nielen v hudobnom zážitku, ale aj v tvorivej výmene medzi študentami a profesionálnymi hudobníkmi. One Music tak nielen zdôraznil dôležitosť podpory mladého hudobného talentu, ale aj demonštroval silu spojenia rôznych hudobných perspektív.