Prostredie i atmosféra v Akadémii umenia v Banskej Bystrici mali od začiatku svojho vzniku zvláštne postavenie medzi ostatnými školami, pretože študenti na prvý kontakt pôsobiaci placho sa po určitom čase osmelenia prejavujú veľmi družne, vnímavo a veľmi koncentrovane pri počúvaní aj pri kladení otázok.

Takto by sa dalo popísať stretnutie asi so 40 študentami počas Workshopu One Music,  projektu dvoch súborov starej hudby Solamente naturali a Barokksolistene z Nórska, v ktorom ústrednou témou bolo rozoberanie myšlienky – odkiaľ sa berú melódie poletujúce okolo nás, a my ich zachytávame upravujeme, hráme, častokrát nevediac, že sme ich našli v starých zbierkach zapísanými pred 300 rokmi.

Skladatelia Michal Paľko, Daniel Matej a interpreti projektu One Music Miloš Valent a Jan Rokyta každý svojim vlastným pohľadom prispel do bohatej diskusie o možnostiach priblíženia a spracovania týchto melódii v rezonancii so svetom dnešného človeka.

Workshop sa konal 18.10.2022.