Miloš Valent

umelecký vedúci súboru

„Zásadné je hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch a sprístupnenie k dnešnému poslucháčovi s cieľom priblížiť minulosť ako súčasť kultúrneho dedičstva.“

„Zásadné je hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch a sprístupnenie k dnešnému poslucháčovi s cieľom priblížiť minulosť ako súčasť kultúrneho dedičstva.“

Husľový virtuóz Miloš Valent je absolventom Konzervatória v Žiline, kde študoval hru na husliach u Bohumila Urbana, v ktorej pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Bohdana Warchala. Záujem o starú hudbu ho priviedol do súboru Musica aeterna. Svoje vedomosti v tejto špecializácii si rozširoval aj pôsobením v zahraničných súboroch starej hudby (Tragicomedia, Tiramisu, Fiori Musicali). Súbor Solamente naturali, v preklade „Iba prirodzenosť“ je synonymom umeleckého kréda Miloša Valenta, ktorého podstatným základom v oživovaní „starej hudby“ je spontánnosť, prirodzenosť a intuícia hľadanie širších súvislostí.

Pravidelne spolupracuje so zahraničnými súbormi ako FOG, Holland Baroque, Musica Florea, Bach Consort Wien, BEMF Boston, Concerto Copenhagen a v experimentálnych multižánrových projektoch s B. Eikem a Baroksolistene, Dowland Project s J. Potterom, Siwan s J. Balkem, Chassidic Songs, Mojše Band, I. Bittová.

Pedagogicky pôsobil 1 rok na KUG v Grazi, viedol majstrovské kurzy v Conservatoire de Musique v Ženeve, Hochschule für Kunst Brémach, Eastman School of Music, Boston early music festival, Týnska škola v Prahe.
Podieľal sa na nahrávkach pre vydavateľstvo ECM (Romaria, Teatro Lirico, Siwan).