Joseph Umstatt | Concerti

1-3|
Concerto in A: Allegro, Adagio, Allegro
5:41
4-6|
Concerto in D: Allegro, Adagio, Allegro
7:22
7-9|
Concerto pre Cembalo a Violini unisoni e Basso in D: Allegretto, Adagio, Allegro ma non Presto
13:33
10-13|
Concerto in G: Adagio, Allegro, Adagio, Allegro
7:51
14-16|
Concerto in C: Allegro, Adagio, Allegro
8:02
17-19|
Concerto a Violino Primo, Violino Secondo, Violonzello Concerto con Basso  in B: Andante, Adagio, Presto
9:27
20-22|
Concerto in F: Poco Allegro, Adagio, Allegro
7:56
23-25|
Concerto in B: Allegro, Adagio, Allegro
Miloš Valent |  husle
Rita Papp | čembalo
Juraj Kováč | violončelo
Hoci meno Josepha Umstatta nepatrí k známym v hudobných dejinách, ide o jedného z najzaujímavejších a bezpochyby aj najvýznamnejších skladateľov v strednej Európe v 1. polovici 18. storočia. Umstatt (celým menom Joseph Johann) bol skutočne “stredoeurópskym zjavom”: narodil sa 5.2.1711 vo Viedni ako syn dvorského maliara cisárovnej-vdovy Anny Amálie Johanna Georga Umstatta, ktorý pracoval v 20. rokoch 18. storočia pre Esterházyovcov v okolí vtedajšieho Prešporka (Bratislavy). Mladý Joseph Umstatt študoval v rokoch 1727 – 1730 u jezuitov v Trnave, v rokoch 1732 – 1738 bol členom vynikajúcej kapely arcibiskupa-prímasa I. Esterházyho, veľkého podporovateľa umenia a mecéna, ktorý mal rezidenciu v Bratislave. V rokoch 1741 – 1747 bol Umstatt kapelníkom a učiteľom hudby v rodine grófa J. L. Dietrichsteina v Brne (kde sa oženil s 20-ročnou Františkou Schräckovou, pôvodom z Olomouca), v rokoch 1749 – 1753 potom zastával post kapelníka u sasko-poľského predsedu vlády grófa H. Brühla v Drážďanoch a od roku 1753 až do smrti 24.5.1762 bol biskupským dvorným skladateľom a kapelníkom v Bambergu. Od učiteľa organovej hry (“im Orgelschlagen”) mladého Mikuláša Esterházyho “Nádherymilovného”, neskoršieho zamestnávateľa J. Haydna, počas štúdií v Trnave sa J. Umstatt vypracoval až na najvyšší post, aký mohol vtedy hudobník dosiahnuť.