Mám nádej a spásu…

Mám nádej a spásu… pocta Jele Krčméry-Vrteľovej a Miroslavovi Cipárovi.
Koncert sa uskutoční v Bratislave v Novom evanjelickom kostole,
v piatok 24. júna o 18. hod.
Vstup je voľný. Srdečne pozývame.

Solamente Naturali koncert 8. júna 2022 – foto

V Bratislave v Moyzesovej sieni sa 8. júna o 18.00 hod. konal koncert Solamente Naturali. Na koncerte sme hrali skladby z najnovších CD albumov Musica Tyrnaviensis a Musica Hradekiensis. CD sme odprezentovali v spolupráci s Fakultou muzikológie a Hudobným múzeom SNM. Obe CD patria do našej edície UMA – Urbs Musicum Archivum.