Workshop a koncert so študentami Griegovej akadémie

Workshop a koncert so študentami Griegovej akadémie

Hudobný projekt One Music spojil sily s mladými, talentovanými študentami Griegovej akadémie v Bergene. Hudobníci sa stretli v rámci workshopu, na ktorý následne nadväzoval koncert pre verejnosť.

Workshop, ktorý sa konal 3.10.2023, nebol len o technických aspektoch hudby, ale aj o tvorivom procese a výmene kultúrnych vplyvov. Študenti a študentky sa stretli s hudobníkmi, ktorí prenikli do svetových hudobných scén, a zároveň zazdieľali svoj vlastný pohľad na hudobnú tvorbu. Atmosféra bola nabitá energiou a nadšením.

Výsledok workshopu si mala možnosť pozrieť verejnosť v priestoroch Griegovej akadémie počas spoločného koncertu dňa 4.10.2023. Koncert One Music projektu nebol len predstavením hudobného umenia, ale aj symbolom spojenia generácií a kultúr. Študenti nechali vo vystúpení vlastnú stopu, prinášajúc do hudby nový, svieži pohľad.

Ich odhodlanie a talent boli v popredí, keď sa zapájali do sól a sólových častí, a tým dodali koncertu osobitý charakter. Publikum reagovalo nadšene, čoho dôkazom bolo pridanie 2 prídavkov.

Výnimočnosť tohto projektu spočívala nielen v hudobnom zážitku, ale aj v tvorivej výmene medzi študentami a profesionálnymi hudobníkmi. One Music tak nielen zdôraznil dôležitosť podpory mladého hudobného talentu, ale aj demonštroval silu spojenia rôznych hudobných perspektív.

Nórsky debut One Music: Koncert v Bergene

Nórsky debut One Music: Koncert v Bergene

Pôvabné mesto Bergen na západnom pobreží Nórska nedávno hostilo významnú udalosť – nórsku premiéru programu One Music. Malebnosť mesta poslúžila ako vhodná kulisa pre túto hudobnú cestu.

One Music, spoločný projekt, na ktorom sa podieľajú renomované hudobné telesá zo Slovenska a Nórska, zaznamenal svoje prvé vystúpenie v Nórsku nie jedným, ale dvoma mimoriadnymi koncertmi.

Prvý koncert na začiatku našej cesty v Nórsku sa uskutočnil 2.10. v očarujúcom prostredí Litteraturhuset. Koncert bol dôkazom toho, že hudba dokáže prekonávať hranice a spájať ľudí z rôznych prostredí. Spojenie slovenských a nórskych hudobných tradícií vytvorilo jedinečnú a živú zvukovú tapisériu, ktorá si podmanila srdcia publika.

Program One Music nie je len o hudbe, ale aj o podpore prepojení a vytváraní väzieb medzi kultúrami a jednotlivcami. V Bergene bolo zrejmé, že univerzálny jazyk hudby má schopnosť spájať ľudí a preklenúť rozdiely bez ohľadu na ich národnosť alebo jazyk.

Debut One Music v Nórsku mal obrovský úspech a zanechal nezmazateľnú stopu v srdciach divákov aj účinkujúcich. Slúži ako pripomienka toho, že hudba nepozná hranice a má moc inšpirovať a spájať ľudí v harmónii.

Z Bergenu sme si odniesli spomienky na pozoruhodné vystúpenia a vedomie, že jazyk hudby bude aj naďalej spájať národy, tak ako to robil počas tejto nezabudnuteľnej cesty v Nórsku. Tešíme sa na ďalšie hudobné dobrodružstvá a kultúrne výmeny!

Kritika z festivalu Viva Musica!

6. 7. 2023 Bratislava, nádvorie Starej radnice

Solamente naturali, Barokksolistene Viva Musica! festival

Tretí z pätnástich koncertov tohtoročného bratislavského letného festivalu sa niesol v znamení prepojenia slovenskej a nórskej hudby. Takmer 25‐ročná spolupráca dvoch vynikajúcich huslistov, Miloša Valenta (Solamente naturali, Slovensko) a Bjarteho Eikeho (Barokksolistene, Nórsko), sa metamorfovala do úspešného projektu s názvom One Music s cieľom oživiť starú hudbu ukrytú v slovenských a nórskych archívoch.

Od svojho založenia v r. 1995 sa Solamente naturali interpretáciou na historických nástrojoch, bádaním a hľadaním inšpirácií v historických dokumentoch snažia sprístupniť hudobné kvality minulosti. Už preklad názvu súboru („iba prirodzenosť“) vyjadruje podstatu a umelecké krédo, ku ktorému M. Valent svojou činnosťou smeruje: spontánnosťou a prirodzenosťou nachádzať širšie súvislosti. Podobné idey vyznáva aj súbor Barokksolistene, ktorý založil a od r. 2005 vedie Bjarte Eike, ktorý skúma alternatívne spôsoby prístupu ku klasickej hudbe, vychádzajúc z interpretácie starej hudby. Jedným z najznámejších konceptov súboru je The Alehouse Sessions, predstavenie v prostredí londýnskej krčmy zo 17. storočia s dômyselnou kombináciou rozprávania príbehu, divadelných i choreografických prvkov, hudby a improvizácie, ktoré má dlhé roky pozitívny ohlas na medzinárodnej hudobnej scéne.

Intenzívny záujem Valenta a Eikeho o hudbu 17. a 18. storočia premenil strohý zápis melódií zo stredoeurópskych a severských zborníkov na pestro aranžované kompozície. Ich snaha poukázať na spoločné korene „one music“, ktorá v minulých stáročiach putovala Európou, vytvorila pestrú dramaturgiu celovečerného koncertu. K premosteniu nielen oboch kultúr, ale aj starej i súčasnej hudby prispeli aj skladby súčasných skladateľov Jona Balkeho z Nórska, Daniela Mateja a Michala Paľka zo Slovenska, ktorí si zo spomínaných zborníkov vybrali melodický materiál a pretavili ho do svojej hudobnej reči. Slovensko‐nórska kapela celý čas potvrdzovala, že je (aj vďaka viacerým spoločným koncertom) rovnako dýchajúcim telesom. Hoci bulletin len stroho prezrádzal názvy premiérovaných diel vyššie spomínaných skladateľov, invenčne vyskladaná programová „vata“ vychádzajúca z kvalitne aranžovaných melódií starej hudby dotvorila vyváženú dramaturgickú koncepciu.

Prvý blok, citlivo a poslucháčsky príjemne zostavený z úprav tristoročných melódií, vystriedala skladba Daniela Mateja s názvom Cinque Ritornelli. Na koncerte odzneli dva ritornely (z plánovaných piatich), v ktorých sa predstavili aj nórske hardangerské husle a slovenské zlobcoky. Ritornello no. 2 zaujalo úvodnou i záverečnou farebnosťou čistých kvínt a zaujímavý kontrast vytvorilo energické a rytmicky pregnantné Ritornello no. 1. Nástrojová pestrosť súboru i spevácke schopnosti Miloša Valenta dostali priestor v skladbe Katapult Jona Balkeho. Medzi aranžovanými melódiami pozorný poslucháč postrehol aj motívy ľudovej piesne Kopala studienku.

Efektná interpretácia polky švédskeho skladateľa Erica Östa s príznačným názvom Myrstacken (Mravenisko) tanečne uzatvorila prvú polovicu večera.

Po pauze maďarské a cigánske melódie 18. storočia vystriedala šesťčasťová kompozícia Kontexty (niektoré melódie spoločného vedomia) Michala Paľka, ktorý na šesť melódií zo spomínaných prameňov poukázal v kontexte iných menšinových kultúr. Jednu z melódií zprvej Uhroveckej zbierky prepojil so starou talianskou piesňou La Mantovana. Tá bola východiskom pre melodiku izraelskej hymny Hatikva, ktorá vo vokálnej interpretácii inštrumentalistov zaznela aj na koncerte.

Meditatívne Duo vo farebnom slovensko‐nórskom dialógu (Miloš Valent za harmonického sprievodu cimbalistu Jana Rokytu, Eike s akordeónovou farbou Hansa Knuta Sveena) opäť poukázalo na spevnosť melodiky miniatúr z Uhroveckej zbierky a nápaditosť spracovania. Pestrá paleta nástrojov použitých pri inštrumentácii zviditeľnila jednotlivých členov kapely ako multiinštrumentalistov. Huslista Ján Kružliak ml. sa v Polonéze zo spišského regiónu prezentoval hrou na mandolíne. Dychové nástroje (zobcové auty a píšťalky) ožili v rukáchcimbalistu Jana Rokytu. Rytmickú stránku mal po celý večer pevne v rukách perkusionista Helge Norbakken. Violončelistka Kristína Chalmovská a kontrabasista Johannes Lundbergsa v tomto projekte ukázali nielen ako spoľahliví hráči bassa continua, ale na moment aj ako sólisti prezentujúci svoje „basové“ umenie. Harmonické a kontrášske zručnosti skúseného violistu reprezentoval Peter Vrbinčík, ktorý spolu s Valentom stál pri zrode tohto projektu.

Od úvodných tónov bolo zrejmé, že nielen huslisti, ale aj ostatní hudobníci sú v tomto štýle „doma“. Frázovanie, dynamika, ornamentika i vystupovanie jednotlivých hráčov boli vslužbách interpretácie. V niektorých momentoch melodika, rytmika i farba zoskupenia pripomínali hudbu z vystúpení tanečného súboru Lord of the Dance, inokedy som sa cítila ako na dedinskej zábave s cimbalovkou, ktorá hrá melódie 18. storočia. Kládla som si však otázku, či je naozaj nutné celý koncert v takom komornom priestore nazvučovať a ochudobniť tak poslucháča o autentický zážitok znenia akustických nástrojov…

Netradičný koncert mal svoju hlbokú myšlienku. Premyslené stavanie takýchto hudobných mostov prostredníctvom zmysluplných medzinárodných projektov je veľkou výzvou dobudúcna i motiváciou pre mladých hudobníkov.

Jana Zelenková

Záver česko-slovenského turné v Bojniciach

Záver česko-slovenského turné v Bojniciach

Projekt One Music priniesol svoje jedinečné hudobné posolstvo do mestečka Bojnice, kde ukončil česko slovenské turné.

Priestory Bojnického zámku poskytli tomuto hudobnému festivalu nezabudnuteľnú kulisu. Koncert One Music na poslednom mieste česko-slovenského turné nesklamal a potvrdil, že hudba má neuveriteľnú schopnosť spájať ľudí bez ohľadu na ich pôvod, národnosť či jazyk.

Sóloví huslisti Miloš Valent a Bjarte Eike opäť ohromili svojou brilantnou hrou a premenili hradný priestor na scénu plnú vášne a energie. Súbor ôsmych hudobníkov pôsobil ako jeden veľký orchester, ktorého zvuk zaujal a oslovil všetkých prítomných.

Koncert v Bojniciach bol záverečným vrcholom celého turné a publikum na poslednej zastávke malo tú česť zažiť všetky hudobné momenty a emócie, ktoré tento projekt ponúka.

One Music: Hudba bez hraníc v Olomouci

One Music: Hudba bez hraníc v Olomouci

Olomoucký barokový festival tento rok odštartoval svoj jedenásty ročník netradičným spôsobom. 

Arcibiskupský palác v Olomouci sa stal miestom, kde sa rozozvučali melódie a tóny z obdobia baroka tak, že zaujali nielen milovníkov starej hudby, ale aj tých, ktorí takúto netradičnú a energickú interpretáciu nečakali. 

Na koncerte One Music zazneli skladby prevažne z 18. storočia, doplnené o diela súčasných skladateľov, ktorí nadväzujú na ľudové barokové tradície a pretvárajú ich súčasnými výrazovými prostriedkami.

„One Music“ je koncipovaná ako živá komunikatívna hudba, ktorá prekračuje národné hranice a vytvára synergiu rôznych etnických skupín. Hudba prezentovaná v Olomouci bola presvedčivým dôkazom toho, že hudobné umenie je bezhraničné a dokáže nás všetkých spojiť v jedinej harmónii. One Music zanechala v dušiach divákov radosť, spokojnosť a množstvo úsmevov. Ešte dlho po koncerte bola sála plná vďaka zaslúženému a vďačnému potlesku, ktorý hudobníkov po prídavku odprevadil z pódia.

Viac nájdete v recenzii: https://www.klasikaplus.cz/reflexe-2/item/9965-hudba-jako-krizovatka-kultur-olomoucke-barokni-slavnosti-zahajeny

One Music na Viva Musica: Hudba oslovuje srdcia a stretnutie s prezidentkou

One Music na Viva Musica: Hudba oslovuje srdcia a stretnutie s prezidentkou

V rámci prestížneho hudobného festivalu Viva Musica sa na Radničnom námestí v Bratislave konalo hudobné podujatie projektu One Music. V letný deň sa mestské centrum premenilo na scénu plnú hudobnej vášne a kreativity. Na tejto historickej ploche sa stretli návštevníci rôznych vekových kategórií a kultúr, aby spoločne oslávili silu hudby ako univerzálny jazyk a pozreli si program, ktorý vznikol v spolupráci hudobných súborov Solamente naturali zo Slovenska a Barokksolistene z Nórska. Návštevu tohto výnimočného koncertu ozvláštnila prítomnosť prezidentky Zuzany Čaputovej. Jej prítomnosť podčiarkla význam kultúry a umenia pre našu spoločnosť. Prezidentka sa spolu s ostatnými návštevníkmi nechala unášať melódiami starých a nových skladieb, ktoré prepojili rôzne kultúrne dedičstvo. Hudobníci z oboch súborov predstavili skladby, ktoré odzneli v nových a nevšedných aranžmánoch. Skombinovali tradičné a historické hudobné prvky so súčasnými experimentálnymi tónmi, čím vytvorili jedinečnú hudobnú koláž. Táto rozmanitosť prepojila korene slovanskej a severskej hudby a ukázala, že hudba je skutočne len jedna – bez ohľadu na kultúrne a jazykové rozdiely. Celý projekt One Music nadväzuje na túto myšlienku – že hudba je jedinečným a univerzálnym jazykom, ktorý prekonáva hranice a spojuje ľudí bez ohľadu na ich pôvod, národnosť alebo kultúru. Koncert na Viva Musica festivale bol ďalším potvrdením tejto krásnej a dôležitej myšlienky, ktorá má schopnosť nás spájať a prinášať nám radosť a inšpiráciu cez hudbu.

Fotky: Zdenko Hanout