Záverečný koncert One Music

Záverečný koncert One Music

Ďakujeme všetkým účastníkom a účastníčkam, ktorí s nami 17.4.2024 zdieľali radosť z hudby!

Vznik hudobného programu One Music vznikol ako splnený sen dvoch svetových umelcov a priateľov, Miloša Valenta a Bjarteho Eikeho, ktorí viac ako 20 rokov snívali o tom, že spolu so svojími súbormi pripravia hudobný program, s ktorým budú chodiť za ľuďmi do všetkých končín sveta, najmä na Slovensko, Nórsko, do Škandinávie a Európy.

Počuli sme skladby z repertoáru starej hudby, ale aj nové, inšpirované menšinovou hudbou.

Koncerty počas celého trvania projektu One Music zozažili úspech na Slovensku, v Nórsku aj v Čechách.

Dôležitou súčasťou projektu však boli aj aktivity s mladými ľuďmi – v rámci workshopov hudobníci zdieľali svoje skúsenosti s mladými umelcami z rôznych umeleckých škôl – ZUŠ, konzervatória.

Pri mnohých našich aktivitách boli aj mladí dokumentaristi, ako aj fotografi a veríme, že presvedčivo zachytili tvorivú a priateľskú atmosféru tohto projektu.

Tu sú fotografie, ktoré nás presunú na záverečný koncert hudobného projektu One music:

Album Záverečný koncert

Zápisky z tlačovej konferencie a premiéry filmu One Music

Zápisky z tlačovej konferencie a premiéry filmu One Music

Ďakujeme všetkým účastníkom tlačovej konferencie k projektu One Music, ktorá sa uskutočnila 16.4.2024, za záujem!

Vďaka patrí aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a grantom EHP a Nórska za podporu počas celého projektu.

Na konferencii sme diskutovali s najpovolanejšími:

Miloš Valent, umelecký vedúci súboru Solamente naturali

Bjarte Eike, umelecký vedúci súboru Barokksolistene

Jon Balke a Miško Paľko, hudobní skladatelia

Tereza Smetanová, režisérka filmu Hudba cez čas

Vladimír Yurkovič, fotograf a autor výstavy One Music

Súčasťou tlačovej konferencie bola aj premiéra filmu Hudba cez čas, ktorého cieľom je predstaviť divákom vznik hudobného programu One music. Dokumentárny film zachytáva starú hudbu, pátranie v archívoch slovenských a nórkych miest, spracovanie tejto hudby do dnešnej podoby, prácu s hudobnými skladateľmi a ďalšie témy.

Teaser:

https://www.facebook.com/solamentenaturali/videos/1944950402588342

Koncert pre Fajnorku

Koncert pre Fajnorku

Spoločne so študentami a študentkami Strednej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave, sme si 22.2.2024 vychutnali obľúbené poletujúce melódie koncertu One Music.

Okrem toho, že sme pre nich zahrali obľúbené melódie, vysvetlili sme si čo to z hudobnej teórie a predstavili im menej známe hudobné nástroje. Ich záujem a nadšenie nás potešili, a sme radi, že sme mohli zdieľať naše hudobné poznatky s touto fantastickou skupinou mladých ľudí.

Chceme sa poďakovať Strednej priemyselnej škole strojníckej za príležitosť zahrať pre nich. Veľká vďaka patrí aj Martinovi Vanekovi za sprievodné slovo, ktoré nás doprevádzalo počas koncertu.

Už teraz sa tešíme na ďalšie koncerty pre školy!