Záverečný koncert One Music

Záverečný koncert One Music

Ďakujeme všetkým účastníkom a účastníčkam, ktorí s nami 17.4.2024 zdieľali radosť z hudby!

Vznik hudobného programu One Music vznikol ako splnený sen dvoch svetových umelcov a priateľov, Miloša Valenta a Bjarteho Eikeho, ktorí viac ako 20 rokov snívali o tom, že spolu so svojími súbormi pripravia hudobný program, s ktorým budú chodiť za ľuďmi do všetkých končín sveta, najmä na Slovensko, Nórsko, do Škandinávie a Európy.

Počuli sme skladby z repertoáru starej hudby, ale aj nové, inšpirované menšinovou hudbou.

Koncerty počas celého trvania projektu One Music zozažili úspech na Slovensku, v Nórsku aj v Čechách.

Dôležitou súčasťou projektu však boli aj aktivity s mladými ľuďmi – v rámci workshopov hudobníci zdieľali svoje skúsenosti s mladými umelcami z rôznych umeleckých škôl – ZUŠ, konzervatória.

Pri mnohých našich aktivitách boli aj mladí dokumentaristi, ako aj fotografi a veríme, že presvedčivo zachytili tvorivú a priateľskú atmosféru tohto projektu.

Tu sú fotografie, ktoré nás presunú na záverečný koncert hudobného projektu One music:

Album Záverečný koncert

Zápisky z tlačovej konferencie a premiéry filmu One Music

Zápisky z tlačovej konferencie a premiéry filmu One Music

Ďakujeme všetkým účastníkom tlačovej konferencie k projektu One Music, ktorá sa uskutočnila 16.4.2024, za záujem!

Vďaka patrí aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a grantom EHP a Nórska za podporu počas celého projektu.

Na konferencii sme diskutovali s najpovolanejšími:

Miloš Valent, umelecký vedúci súboru Solamente naturali

Bjarte Eike, umelecký vedúci súboru Barokksolistene

Jon Balke a Miško Paľko, hudobní skladatelia

Tereza Smetanová, režisérka filmu Hudba cez čas

Vladimír Yurkovič, fotograf a autor výstavy One Music

Súčasťou tlačovej konferencie bola aj premiéra filmu Hudba cez čas, ktorého cieľom je predstaviť divákom vznik hudobného programu One music. Dokumentárny film zachytáva starú hudbu, pátranie v archívoch slovenských a nórkych miest, spracovanie tejto hudby do dnešnej podoby, prácu s hudobnými skladateľmi a ďalšie témy.

Teaser:

https://www.facebook.com/solamentenaturali/videos/1944950402588342