Vážení priatelia, srdečne Vás pozývame na krátky  koncert
v Bratislave v Moyzesovej sieni 8. júna o 18.00 hod.

Na koncerte predstavíme CD Musica Tyrnaviensis spolu s CD Musica Hradekiensis.
CD bude prezentované v spolupráci s Fakultou muzikológie a Hudobným múzeom SNM.
CD vychádza v edícii UMA – Urbs Musicum Archivum.