Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, v Bratislave privítala vo svojich priestoroch členov Solamente naturali v rámci koncertov One music pre stredné odborné školy.

Koncert vážnej hudby sa v škole konal po prvý raz. Koncert s názvom „ Melódie poletujú“ priniesol starú tristoročnú hudbu, ale i melódie súčasného skladateľa Daniela Mateja.

Miloš Valent (husle) svojím slovom pootvoril študentkám a ich pedagógom nepoznaný svet starej hudby. Ďalší členovia súboru Jan Rokyta (cimbal, píšťalky), Jan Kružliak (husle, zlobcoky, elektrické husle), Peter Vrbinčík (viola, zlobcoky) a Jan Prevozník (violone) predviedli staré hudobné nástroje, ktoré prítomní doposiaľ nepočuli. Tento neobyčajný koncert chytil prítomných tak za srdce, že si to určite ešte radi zopakujeme.

Viac na Facebooku.