Olomoucký barokový festival tento rok odštartoval svoj jedenásty ročník netradičným spôsobom. 

Arcibiskupský palác v Olomouci sa stal miestom, kde sa rozozvučali melódie a tóny z obdobia baroka tak, že zaujali nielen milovníkov starej hudby, ale aj tých, ktorí takúto netradičnú a energickú interpretáciu nečakali. 

Na koncerte One Music zazneli skladby prevažne z 18. storočia, doplnené o diela súčasných skladateľov, ktorí nadväzujú na ľudové barokové tradície a pretvárajú ich súčasnými výrazovými prostriedkami.

„One Music“ je koncipovaná ako živá komunikatívna hudba, ktorá prekračuje národné hranice a vytvára synergiu rôznych etnických skupín. Hudba prezentovaná v Olomouci bola presvedčivým dôkazom toho, že hudobné umenie je bezhraničné a dokáže nás všetkých spojiť v jedinej harmónii. One Music zanechala v dušiach divákov radosť, spokojnosť a množstvo úsmevov. Ešte dlho po koncerte bola sála plná vďaka zaslúženému a vďačnému potlesku, ktorý hudobníkov po prídavku odprevadil z pódia.

Viac nájdete v recenzii: https://www.klasikaplus.cz/reflexe-2/item/9965-hudba-jako-krizovatka-kultur-olomoucke-barokni-slavnosti-zahajeny