Malý kostol ECAV na Panenskej ulici v Bratislave prichýlil v prvý májový týždeň 2023 oba súbory, aby nerušene nacvičovali pripravovaný hudobný program One music. Tentoraz už nácviky prebiehali pod dohľadom najpovolanejších – hudobných skladateľov Jona Balkeho z Nórska a Michala Paľka zo Slovenska, autorov dvoch skladieb z programu One music.

Skladba Jona Balkeho, ktorú skomponoval pre One music, vznikla na motívy starej hudby zo Slovenska.

„Keď som oslovil Jona s otázkou, či pre nás nezloží skladbu s nórskymi motívmi, odmietol so slovami, aby som mu poslal nejakú starú slovenskú hudbu, v ktorej sa spieva, aby som si na koncerte aj zaspieval. Tak sa budeme na koncerte aj spievať,” hovorí s úsmevom Miloš Valent, umelecký vedúci súboru Solamente naturali.

Na tretí deň zmenili súbory miesto a od rána sa nacvičovalo v Centre kultúry v Lozorne aj pod taktovkou Michala Paľka, ktorý pre One music skomponoval skladbu so židovskými motívmi.

Nácviky, sa niesli v duchu spoločného hľadania správneho výrazu, či miesta nástupu jednotlivých nástrojov, ktorých je v programe One music zastúpených pomerne dosť – husle, elektrické husle, viola, čembalo, či keyboard, cimbal, kontrabas, violončelo, ukulele, zlobcoky, flauty, bubny a do toho všetkého spev. Každý nácvik predstavoval nový tvorivý proces, v ktorom dostal priestor každý z členov oboch súborov. Svojou neopakovateľnou atmosférou, umocnenou priestorom Malého kostola, strhol nácvik aj mladých dokumentaristov, ktorí ho zachytili do pripravovaného dokumentu.