Vážení priatelia a milovníci starej hudby,

pozývame Vás na ďalší koncert z cyklu
Kantáty so Solamente naturali

J. S. Bach: Jánove Pašie, BWV 245

22.3.
TRNAVA, 20.00 hod. Bazilika sv. Mikuláša

23.3.
BRATISLAVA, 19.00 hod. Veľký evanjelický kostol, Panenská ulica

24.3.
NITRA, 19.00 hod, Bazilika sv. Emeráma, Nitriansky hrad