Pestrý zborník

Pestrý zborník

Pestrý zborník | Tabulatura miscellanea

Johann Caspar Horn Parergon musicum oder Musicalisches Neben-Werck 
1|
115. Allemande, 116. Courante, 117. Ballo, 118. Sarabande
3:47
2|
8. Aria, 99. Amor, 9. Volta, 20. Treza
3:01
3|
97. Preambulum ex C,  46. Die Nacht ist kommen, 44. Wie schon leuchtet Der Morgenstern, 43. Auss meiness Hertzen grunde, 98. Conclusio
8:07
4|
111. Allemande , 112. Courante ,113. Ballo ,114. Sarabande
2:59
5|
14. Lilia mia cor mio, 15. Variatio
2:16
6|
134.Schmiedt Current
1:43
7|
16. Sarabanda, 83. Chorea W:P.Stanislawa Lubomierskego Starosty Spiskego
1:31
8|
128. Allemande, 129. Courante, 130. Ballo, 131. Sarabande
7:20
9|
Chorea  71. ex A, 72. ex B, 73. ex C, 74. ex D, 75. ex E, 76. ex F, 77. ex G, 78. ex H
6:03
10|
95. Fuga 6. Thoni Samuelis Marckfelner
0:48
11|
136. Fuga Samuelis Marckfelner
1:28
12|
31. Serenada, 32. Sarabande, 30. Semitta
2:57
13|
107. Allemande, 108. Courante, 109. Ballo, 110. Sarabande
3:57
14|
91. Praembulum, 60. O Traurigkeit, 47. Spiritus Sancti gratia, 48. Nun bitten wir den Heiligen Geist, 49. Allein Gott in der Hoeh sei Ehr
8:38
15|
124. Allemande, 125. Courante, 126. Ballo, 127. Sarabande
3:25
16|
124. Allemande, 125. Courante, 126. Ballo, 127. Sarabande
3:03
17|
70. Intrada
1:27
18|
23. Chorea hungarica – 24. Proportio
2:02
19|
101. Runda laetum und truncum
1:24
20|
62. Chorea pollonica
1:02
21|
57. Wechsl Tantz
0:53
22|
65. Allemande, 66. Courante, 102. Ballo, 67. Sarabande
3:50

 

Martina Daxboeck | soprán (Rakúsko)
Soma Dinyés | čembalo, organ-pozitív (Maďarsko)
Miloš Valent | husle, viola, zlobcoky, umelecký vedúci
Ľuba Habart | husle
Ľuboslav Nedorost | husle
Dagmar Valentová | husle, viola, zlobcoky
Gabriel Szathmáry | husle
Petra Ščevková | husle
Peter Šesták | viola
Ján Gréner | viola
Juraj Kováč | violončelo
Tibor Nagy | kontrabas
Pestrý zborník (Tabulatura miscellanea), malá tabulatúrna kniha z poslednej tretiny 17. storočia, patrí k najznámejším i najvýznamnejším prameňom hudobných dejín na Slovensku. Editor prvého kritického vydania tejto zbierky (Hudobné centrum, 2005) Ladislav Kačic, v spolupráci so súborom Solamente naturali, pripravil výber skladieb pre tento unikátny disk. Live nahrávka z koncertu vznikla počas koncertu v decembri 2006 v bratislavskom Primaciálnom paláci.