Dance collection from Uhrovec

Dance collection from Uhrovec

Keď sa páni zišli… Dance collection from Uhrovec | Saltus Hungarici a Dionisio 1730

1|
RUNDA I. Hungaricus 35, Hungaricus 30, Hungaricus 19, Rosnyo magyar tantz, Hungaricus 35
6:48
2|
RUNDA II. M 344 (*), Netrap zradna Wenusse, Ach ma myla co mysliss, Suhagicku holube
9:21
3|
RUNDA III. Hungaricus 8, Hungaricus 15, Hungaricus 29, Asztaly nota 114
3:44
4|
RUNDA REGIS
1:45
5|
RUNDA IV. M 295, Oroszlay, Saltus 262, M 233, Hungaricus 34
11:00
6|
RUNDA V. Marsch 198, Marsch 199, Marsch 200, Hungaricus 6
4:11
7|
RUNDA VI. M 202, Nota Kurucz, Hungaricus 22, M 202
5:37
8|
BOLERKO M 277
5:22
9|
RUNDA VII. Bujdosso, Hungaricus 5, Hungaricus 14, Hungaricus 49
5:29
10|
DE PROFUNDIS M345, M298
3:25
11|
RUNDA VIII. M 322, Dopschensis, M 325 RUNDA OLACH Olach 1, Olach 2
3:59

 

Miloš Valent | husle, viola, spev, zlobcoky
Martina Mestická | baroková priečna flauta, zobcovky, ľudové píšťalky
Dagmar Valentová | husle, spev, zlobcoky
Peter Vrbinčík | viola, zlobcoky
Tibor Nagy | kontrabas, zvon, ľudové píšťaly
Michal Paľko | barokový cimbal, ľudové píšťalky, daf, drumbľa, ozembuch

Skladby upravil a skomponoval Miloš Valent a Michal Paľko (Asztaly nota, Oroszlay, Bujdosso, H 14)

Recorded by Jaroslav Stráňavský, Music Master Slovakia

Cesty muzikanta k hudbe asi nie sú náhodné, ako aj v živote, všetko má svoje správne načasovanie. Keď sa mi v roku 1998 dostala do rúk ošarpaná, zodratá knižka z českého antikvariátu,vydaná v roku 1974, ešte som netušil, aký bohatý obsah je v nej ukrytý. Otváral som stránku po stránke popísané rukou huslistu – kapelníka, ktorý začal na začiatku 18. storočia zapisovať melódie tancov a piesní – (Hungaricus, Menuet, Olach, Lopatkowj, Preambulum, Aria ad Mensam, Dopschensis, Magyar Rosnyo, Kocurowj, Kurucz Nota, Runda Regis a iné). Niečo podobné poznajú aj dnešní hudobníci, hlavne jazzmani, ako Fakebook. Pred očami sa mi začal premietať film zo starých čias: Píše sa rok 1730, tuhá zima na Gemeri, podvečer… za orosenými oknami kaštieľa čulá vrava v mnohých jazykoch, prerývaná štrnganím cínových pohárov, ráznym dupotom hajdúskeho tanca, a nevtieravým cinkaním malého cimbalu, ktorý uprene pozorujú vzorne upravení muzikanti, kým Cinka Panna nezačne hrať svoju obľúbenú clivú pieseň Oroszlay…
Keď sa páni zišli, takto sa zabávali… Zbierka s titulom „Hungarici Saltus a Dionisio, 1730“ bola objavená v knižnici grófov Zayovcov z Uhrovca v roku 1956. Rukopisy a hudobné tlače zayovskej knižnice sú od roku 1960 uložené v Matici slovenskej v Martine. Melódie z rôznych kútov Uhorska, zachytené v jednej knižke, mi otvorili nový pohľad na spolužitie mnohých národností a kultúr na našom území v 18. storočí. Zároveň sa zrodil nápad priniesť tento pestrý kaleidoskop hudobnej verejnosti v podobe CD nahrávky, ktorú súbor Solamente naturali realizoval v Podkoniciach po mnohých koncertoch doma aj na svetových festivaloch (BEMF Boston, Händelfestspiele Gottingen, Larvik Musik). Skladby na CD sú zoradené v tzv. rundách, teda tanečných kolách, zložených z viacerých piesní vybratých podľa určitej príbuznosti. Tance zo zbierky sú do programu vybrané tak, aby boli žánrovo čo najpestrejšie. Niektoré, ako napr. M 299, ma zaujali hneď, ale iné, ako napr. Kurucz nota, som odhalil až po 4 rokoch – je to krátky zápis 2 taktov, ktorí sme použili ako „groove“ k improvizácii. Mnohé tance zbierky ostali pre mňa doteraz zahalené tajomstvom: napríklad melodika mnohých Preambúl je veľmi vzdialená dnešnému sluchu, tak trochu „zakliata“. Je to skôr výzva pre mladých skladateľov, akým je aj talentovaný skladateľ, multiinštrumentalista Michal Paľko, ktorého príchod do súboru v roku 2008 bol veľkým prínosom. Barokový inštrumentár huslí, viol, zlobcok, priečnej flauty a zobcoviek obohatil pôvodnými ľudovými nástrojmi, používanými už v 18. storočí, ako malý cimbal, koncové píšťalky, fujara, drumbľa a ozembuch. Želám všetkým poslucháčom, aby im tieto zabudnuté archaické melódie priniesli toľko radosti a zábavy ako má naša „banda“ vždy, keď sa stretneme a hráme zbierku z Uhrovca na koncerte.

Miloš Valent